Sunday, 15 August 2010

رئيس كميسيون آموزش: وزارت علوم باید به بازنشستگی زود هنگام اساتید خاتمه دهد

علي عباسپور تهراني، با اشاره به اينكه با بازنشستگی‌هاي زود هنگام در دانشگاه‌ها، جاي اساتيد با تجربه در دانشگاه‌ها خالي مي‌ماند، گفت: به نظر من بسیاری از اساتید و افراد علمی می‌توانند سال های سال در مراکز علمی دنیا کار کنند و به تحقیق و تدریس ادامه دهند. همه افراد علمی تا زمانی که بازدهی علمی دارند و می‌توانند برای جامعه خود مفید باشند باید از وجود شان بهره برد و استفاده کرد و درتمام دنیا نيز شاهد اين امر هستیم.او افزود: اینکه بخواهیم افراد با سابقه و با تجربه را از دور تحقیق و تدریس و پژوهش بیرون کنیم به نظر من اصلا صلاح نیست و من مصلحت جامعه علمی کشور را در این رخداد نمی بینم، با این اتفاق ما دچار رکور علمی در کشور می شویم.
رئيس كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه در كل با بازنشستگي اساتيد مخالف هستيم، گفت: به نظر من این روشی را که وزارت علوم در پیش گرفته است، روش مناسب و درستی نیست و باید به این روند خاتمه دهند و آن را متوقف کنند. وزارت علوم باید تجدید نظر نماید و در حال حاضر نيز خوشبختانه این موضوع با پیگیری‌های مجدانه همکاران در کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی می‌شود.
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: ما سعي داريم با استفاده از پتانسيل‌هاي خود در مجلس قانون را در این راستا تعدیل كنيم تا بتوان از پتانسیل علمی کشور استفاده کرد. هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر روی این مسئله اقدام به انجام تحقیقات و مطالعات مفصل کرده است و گزارش دقیقی هم در این رابطه به کمیسیون آموزش ارائه شده است.
عباسپور تاكيد كرد: سعی می‌کنیم با استفاده از جايگاه قانوني خود به بررسی قانون موجود درباره بازنشستگی استادان بپردازیم و قانون را تعدیل كينم چرا كه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این مورد همواره حامی استادان بوده و هست و برای بازنشستگی هر استاد به دنبال مدارکی است که از کار افتادگی آن استاد را بروز دهد
منبع: ایلنا

No comments:

Post a Comment