Monday, 16 August 2010

تجمع دراویش گنابادی درمقابل بخشداری کوار

در پی پخش اعلامیه علیه دراویش گنابادی درشهرستان کوار واقع در استان فارس ، جمعی از دراویش در مقابل بخشداری این شهرستان اجتماع نمودند .
در ساعت 9 صبح دیروز یکشنبه 24 مردادماه جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان کوار در اعتراض به پخش اعلامیه و تبلیغات سوء علیه تصوف وبزرگان عرفان در مقابل بخشداری این شهرستان تجمع کردند. در این گزارش آمده است ؛ پس از تجمع دراویش ، مأموران اقدام به فیلمبرداری نمودند که این امر با اعتراض شدید حاضرین مواجه شد .
این چندمین بار طی هفته های گذشته است که در شهرهای استان فارس مخالفین تصوف اقدام به برپایی نمایشگاه وپخش اعلامیه علیه دراویش گنابادی و اهانت به بزرگان این سلسله می نمایند که با اعتراض گسترده دراویش و ارادتمندان تصوف همراه بوده است . این تجمع با تنظیم و امضاء شکایت نامه علیه مسببین و عاملین پخش اعلامیه علیه دراویش و تسلیم آن به مقامات محلی و تعیین ضرب الاجل جهت تعقیب و پیگرد قانونی موضوع از سوی مسئولین خاتمه یافت
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment