Wednesday, 25 August 2010

طرح برخورد با اقلیتهای مذهبی و پیروان مکاتب اعتقادی در کمیسیون امنیت ملی قانونی میشود

در ایران بلحاظ حاکمیت نظامی ایدئولوژیک، همواره خطر برخورد با اقلیتهای مذهبی بر سر پیروان مکاتب اعتقادی سایه گستر است.
چماق سرکوب و ابزار تهدید و خشونت که پیشتر تنها بر اقلیتهای مذهبی فرود می آمد با رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران در سال ٨٨ خورشیدی اینبار تنها متوجه اقلیتهای مذهبی – قومی در ایران نبود و گسترۀ تحدید و کارآیی خشونت و سرکوبش را نسبت به سایر شهروندان از طیفها و اقشار مختلف جامعه را نیز پوشش داد بطوریکه بشکل گسترده و روزافزون با موج بازداشت فعالان سیاسی – اجتماعی به اتهام ارتکاب جرمهای سیاسی – عقیدتی روبرو شدیم و هنوز هم دست به گریبانیم.
ماشین سرکوب و خشونت و تهدید ، که پیشتر در قالب گروههای فشار و نیروهای لباس شخصی در خفا و بطور شبانه و گاه و بیگاه و در برخی مواقع با رو شدن دست مسئولان و نیروهای اطلاعاتی – امنیتی دست به تخریبها و بازداشت و سرکوبها می زد ، امروز سعی دارد بطور قانونی و علنی پیگیر مقاصد شوم ، سرکوبگرانه و خشونت طلبانه خود باشد.
در این زمینه تنها به ارائۀ یک مثال اکتفا می کنیم:
هر دوره پیش از انتخابات ریاست جمهوری خصوصاً در دو دورۀ اخیر نهادی متشکل از مسئولان حوزوی و نیروهای امنیتی – اطلاعاتی وابسته به حوزه های علمیه خصوصاً حوزۀ علمیه قم با هماهنگی رؤسا و دست اندرکاران حوزۀ علمیه قم ایجاد میشد که وظیفۀ این تشکل و کارگروههای وابسته به آن برگزاری جلساتی توجیهی بمنظور ارائه راهکار فرهنگی برای مقابله با عقاید مخالف حاکمیت و نظام به دولت جهت اجرایی شدن بمنظور دست یابی به مقاصد و نیات و منویات نظام باشد.
در دورۀ اخیر بار دیگر چنین تشکلی به ریاست محمد یزدی و حسینی بوشهری و مقتدایی و جزایری در اهواز با حضور طلاب و حوزیان برگزار شد که این تشکل در غالب چهار کارگروه و کمیسیون به بررسی و ارائه راهکار برخورد با اقلیتهای مذهبی در ایران به ارائۀ راه حل به دولت موظف گردید.
این چهار کمیسیون متشکل بودند از : کمیسیون برخورد با عقاید بهائیت ، عقاید مسیحیت ، عرفانهای انحرافی و فرقه گرایی (بطور مشخص برخورد با پیروان مکاتب عرفان و دریشی) - شیطان پرستی و برخورد با برادران اهل تسنن تحت عنوان وهابیت.
پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری دهم این کمیسیون ها که وظیفۀ ارائۀ راهکارهای عملی برخورد با اقلیتهای مذهبی در ایران به دولت را برعهده داشتند و در واقع دولت مسئول اجرایی و عملیاتی شدن طرحهایشان بود ، به نظر می رسد بار دیگر فعال شده اند تا با سرعت هرچه تمامتر طرح برخورد با اقلیتها را در رأس امور اجرایی دولت قرار دهند؛ حال باید دید دولت در عملی شدن خواسته طراحانِ برخورد با اقلیتهای مذهبی در ایران که امروز با ارجاع پرونده در برخورد با اقلیتهای مذهبی به کمیسیون امنیت ملی می کوشند تا قانونی را جهت اجرایی شدن به تصویب برسانند [تحت عنوان :پرونده عرفان‌های دروغین در کمیسیون امنیت ملی] و اینبار بطور آشکار با انتشار مقاله در پایگاه خبررسانی وابسته به سپاه پاسداران (جوان آنلاین) سعی در قانونی کردن مقاصد و منویات پلید خود برای سرکوب و بکار بستن خشونت علیه اقلیتهای مذهبی در ایران دارند ؛ از چه ابزاری جهت توجیه اعمال شنیع خود علیه هموطنان بهره خواهند برد؟!
پیشتر اثبات آنکه چه کسانی عاملان و آمران اجرایی شده تخریب حسینیه ها و مراکز عبادی - آموزشی اقلیتهای مذهبی در ایران هستند ، بسیار مشکل می نمود چرا که مجریان این قبیل طرحها در قالب گروههای بسیجی خودسر و لباس شخصی عمل می کردند ، اما انتشار مطلبی که عیناً به نقل از خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران (جوان آنلاین) در پی می آید ، مهر تأییدی بر نمایان شدن دستهای عاملان و مجریان طرحهای برخوردِ با شهروندان به دلایل عقیدتی – سیاسی می باشد .
خبرگزاری اینساید آف ایران در سالهای گذشته و راستای اعمال فشار و محدودیت و پس از تخریب چندین حسینیۀ دراویش نعمت اللهی گنابادی در شهرهای مختلف ایران و پلمب و تخریب منزل مسکونی تنی چند از دراویش از فعالیت کمیته ای با عنوان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" خبر داده بود.
میزان تأثیرگذاری فعالیتهای این کمیته در داخل و خارج کشور در برپایی آکسیونهای اعتراضی و نمایشگاه های عکس از موارد عدیدۀ نقض حقوق بشر در ایران ، توزیع بروشور و اعلامیه جهت تنویر افکار عمومی مردم دنیا ، مراسم دف نوازی ، جمع اوری امضاء و پتیشن در شهرهای کشورهای بزرگ دنیا خصوصاً در اروپا و آمریکای شمالی و جلب نظر نهادهای حقوق بشری بین المللی ، خبرگزاری رسمی مهر وابسته به جمهوری اسلامی را به این فکر انداخت که با تحقیقات میدانی در صدد جمع آوری اطلاعاتی آماری در قالب گزارش اختصاصی در دانشگاههای بزرگ سراسر کشور و خصوصاً در میان اساتید به میزان توسعه و گسترش فعالیتهای این کمیته در میان دانشجویان در چندین نوبت گسترده بپردازد
منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment