Monday, 9 August 2010

برادر مجید توکلی: با خانواده ها تماس تلفنی می گیرند و تهدید می کنند

مجید توکلی که به همراه ١٦ زندانی دیگر از دو هفته پیش تاکنون دست به اعتصاب غذا زده است، همچنان با ادامه اعتصاب غذای خشک خواستار رعایت حقوق زندانیان شده و در وضعیت به شدت نگران کننده ای به سر می برد. زندانیان سیاسی که اعتصاب خویش را از 14 روز قبل و در اعتراض به نقض حقوق قانونی خود توسط مسئولین قضایی و زندان آغاز کرده بودند، همگی به سلول انفرادی منتقل شده و تمامی تماس های آنان با خارج از زندان قطع شده است.طولانی شدن مدت این اعتصابات موجی از نگرانی را در میان خانواده های زندانیان اعتصاب کننده و نیز فعالان سیاسی ایجاد کرده است، به گونه ای که تعداد زیادی از فعالان و گروه های سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز با صدور پیام های جداگانه ای از ایشان درخواست کرده تا اعتصاب خود را بشکنند.
علی توکلی، برادر مجید توکلی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت برادر خود که دست به اعتصاب غذای خشک زده است از مسولان قوه قضائیه درخواست دارد تا امکان برقرای تماس تلفنی با برادرش را فراهم کنند تا بلکه مجید به درخواست مادر و سایر اعضای خانواده، اعتصاب خود را بشکند.
علی توکلی گفت: شرایط را خیلی سخت گرفته اند. از خانواده ها تعهد کتبی گرفته اند که در مقابل دادستانی و زندان اوین جمع نشوند. در غیر این صورت بازداشت خواهند شد. حتی تماس تلفنی هم می گیرند و تهدید می کنند. تا جایی که حال مادرم از نگرانی و این تهدیدها به شدت وخیم شده است.
وی می افزاید: متاسفانه هیچ خبری از مجید نداریم. هیچ راه ارتباطی برای تماس نیست. وضعیت جسمانی مجید به شدت نگرانمان کرده. مجید برای سومین باری است که اعتصاب غذای خشک کرده است. می گوییم لااقل بگذارید با مجید تماس بگیریم تا قانعش کنیم که اعتصابش را بشکند، ولی نمی گذارند. اگر دین ندارند لااقل آزادمرد باشند.
توکلی در توصیف شرایط سایر زندانیان اعتصاب کننده به دانشجونیوز می گوید: سایرین هم همین وضعیت را دارند. همه نگران اند و درخواست دارند تا مسئولین زندان اجازه دهند تا خانواده ها بتوانند با ایشان تماس بگیرند و در خواست شکستن اعتصاب غذا را مطرح کنند. بالاخص خانواده های آقای صمیمی و آقای امویی که عزیزان آنها هم اعتصاب خشک کرده اند خیلی نگران اند
منبع:
دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment