Wednesday, 18 August 2010

اقدام ماموران امنیتی به دستگیری یک درویش گنابادی در شهرستان کوار

دوشنبه 25 مردادماه مقارن ساعت 10 شب، 4 تن از ماموران امنیتی و انتظامی به منزل آقای کاظم دهقان از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی مراجعه کرده و اقدام به دستگیری وی کردند. این درویش گنابادی پس از آن که از مامورین درخواست ارائه مجوز قانونی می نماید ، برگه ای بدون سربرگ و مهر و امضاء به وی نشان میدهند که وی آن را غیر قانونی دانسته و حاضر به تمکین از آنها نمی شود .
مامورین نیز متوسل به خشونت و ضرب و جرح او شده و حتی همسر وی را با اسلحه گرم مورد تهدید قرار میدهند . این حادثه با دخالت جمعی از دراویش و ترک ماموران از محل پایان می یابد.
گفتنی است یکشنبه 24 مردادماه جمعی از دراویش گنابادی در شهرستان کوار در اعتراض به پخش اعلامیه و تبلیغات سوء علیه تصوف وبزرگان عرفان در مقابل بخشداری این شهرستان تجمع کردند
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment