Monday, 2 August 2010

صدور احکام سنگین انضباطی و احضار دانشجویان دانشگاه علم و صنعت به وزارت اطلاعات به دنبال شرکت در مراسم سالگرد شهید کیانوش آسا

به دنبال شرکت جمع کثیری از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در مراسم اولین سالگرد شهادت مهندس کیانوش آسا در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ کمیته ی انضباطی این دانشگاه پس از احضار بیش از ۳۰ نفر از این دانشجویان اخیراً برای ۱۸ نفر از آن ها جمعاً حداقل ۲۵ ترم محرومیت از تحصیل صادر کرده است و مابقی دانشجویان هم تهدید شده اند تا اطلاعات پرونده ی خود را مخفی نگه دارند. همچنین جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در روزهای گذشته به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده و به دنبال شرکت در تجمع دانشجویی ۱۱ خرداد، مورد بازجویی قرار گرفتند.پیش از این مسئولان کمیته ی انضباطی دانشگاه علم و صنعت با همکاری کامل نیروهای حراست دانشگاه با تماس با منزل این دانشجویان به تهدید آن ها و خانواده هایشان پرداخته بودند و آن ها در ایام امتحانات پایان ترم از اسکان در خوابگاه و تا پایان دوران تحصیل از تسهیلات رفاهی محروم کرده بودند.
پس از برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهید کیانوش آسا با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از دانشجویان سبز و با وجود تمهیدات امنیتی بسیار گسترده و حضور پرتعداد نیروهای لباس شخصی که اقدام به فیلم برداری از دانشجویان می کردند - به طوری که تقریبا به ازای هر نفر یک فیلم بردار حضور داشت - و شکست پروژۀ سرکوب این تجمع و عدم شکل گیری آن توسط مسئولان دانشگاه علم و صنعت، در اقدامی تلافی جویانه کمیتۀ انضباطی دانشگاه با همکاری کامل مأمورین حراست و حفاظت فیزیکی دانشگاه و همچنین بسیج دانشجویی اقدام به احضار حداقل ۳۱ نفر از دانشجویان (۱۵ دختر و ۱۶ پسر) در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ کرد. جالب توجه است که جلسۀ تفهیم اتهام این دانشجویان همگی به صورت جمعی و در جلساتی با حضور دبیر کمیتۀ انضباطی و گروه های ۱۰ نفری دانشجویان برگزار گردیده و به دانشجویان اجازه ی دفاع از خود به صورت شفاهی داده نشده بود و در این جلسه آقای محمدی فقط به سخنرانی و نصیحت و تهدید دانشجویان پرداخته بودند.

اخیراً برای این دانشجویان احکام انضباطی سنگینی صادر شده که طی این روند، هر یک از آن ها به ۱ یا ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده اند و طی آمار دقیق و مشخص برای حداقل ۱۸ نفر از این تعداد حدود ۲۵ ترم محرومیت از تحصیل صادر شده است.
شایان توجه است قطعا تعداد افراد احضار شده و نیز میزان احکام صادر شده برای این گروه از دانشجویان، بیشتر از مقدار ذکر شده است و تعطیلات تابستانی و عدم دسترسی به تمامی دانشجویان (حربه ای که مسئولان دانشگاه علم و صنعت همواره برای صدور احکام انضباطی در پیش گرفته اند) و نیز تهدید دانشجویان برای عدم اطلاع رسانی بابت وضعیت پرونده ی انضباطی شان باعث شده تنها آمار این تعداد از دانشجویان مشخص گردد.

در ضمن مأمورین وزارت اطلاعات نیز در روزهای گذشته اقدام به احضار جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت شرکت کننده در مراسم سالگرد شهادت مهندس کیانوش آسا، کرده و طی جلسات چند ساعته از آن ها پیرامون این مراسم بازجویی کرده بودند

منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment