Wednesday, 11 August 2010

بهزاد باقری آزاد شد

بهزاد باقری، دانشجوی آزادی‌خواه و برابری‌ طلب دانشگاه تهران روز گذشته ۱۹ مرداد‌ماه با وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اصفهان آزاد شد.
وی فعال دانشجویی است و در تاریخ هشتم خردادماه ۱۳۸۹ در شاهین‌شهر اصفهان بازداشت شده بود. باقری دانشجوی دانشگاه تهران، در نشریات دانشجویی «خاک» و «طلوع» فعال بود و پیش از این، در جریان بازداشت گسترده دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در سال ۸۶ بازداشت شده بود.


پیش از این و در زمان بازداشت وی، خانواده‌ی او بارها از طرف وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته بودند. به نظر می‌رسد بازداشت بهزاد باقری در ادامه‌ی‌ سیاست‌های پرونده سازی و ارعاب فعالین سیاسی انجام گرفته بود. منبع:کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment