Friday, 13 August 2010

نامه سرگشاده دانشجویان تبریز به صادق لاریجانی

جمعی از دانشجویان دانشگاههای تبریز، با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، از "عدم استقلال و عدالت دستگاه قضایی" و "سکوت آن نهاد در برابر خون هایی که به ناحق ریخته شده" انتقاد کرده و او را فرا خواندند تا "به تفکری عمیق و صادقانه جهت خود محوریها و قانون گریزیها و مفاسد کلان اقتصادی موجود در بدنه حاکمیت" بپردازد. دانشجویان و فعالان دانشجویی دانشگاههای سراسری، آزاد تبریزو صنعتی سهند تبریز، در نامه خود به صادق لاریجانی، همچنین "سکوت سنگین" قاضی القضات کشور در مقابل "پرده دریها، دروغ ها، تهمت ها و تخریب ها"، را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تعمق در این زمینه و شکستن سکوت وی شدند.
متن نامه دانشجویان به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به شرح زیر می باشد:
ریاست قوه قضائیه جناب آقای شیخ صادق لاریجانی آملی آن هنگام که دادستان مظلومان خود غلام حلقه به گوش ظالمان گردد دیگر چه امیدیست به سحرگاه این تیره شب بی پایان. چگونه می توان این چنین ظلم و ستم را آن هم از سوی دستگاه قضائی سرزمینی که میعاد گاه مهدی موعود نام گرفته است پذیرفت.
جناب آقای لاریجانی: چگونه می توان پذیرفت استقلال و عدالت دستگاه قضا را وقتی عامل اصلی جنایت های تیر ماه 78 کوی دانشگاه تهران بعد از تور تشویقی 11 ساله اوروپایی خود و با دعوت شخص رئیس جمهور وارد کشور می شود و بجای پاسخگویی و محاکمه در اوج امنیت و آرامش, شمشیر از رو بر روی همگان می بندد و در کمال شگفتی با مدرک دکتری ساختگی در برنامه زنده به اصطلاح روشنفکرانه رسانه ملی حاضر می شود.
چگونه می توان پذیرفت استقلال و عدالت دستگاه قضا را وقتی با یک پیغام و توصیه پرونده های سنگین مفاسد اقتصادی و بویژه پروند های نزدیکان آقای رئیس جمهور باز نشده مختومه اعلام می شود.
چگونه می توان پذیرفت استقلال و عدالت دستگاه قضا را آن هنگام که سهم ریاضیدان و نخبه 19 ساله کشورمان ازعدالت گوشه زندان و شکنجه باشد و سهم قاتل پدرش یعنی آقای جلال الدین فارسی از عدالت پرده دری و قانون گریزی باشد.
چگونه می توان پذیرفت استقلال و عدالت دستگاه قضا را وقتی چشم بر جرم و گناه عاملان اصلی جنایت های وحشیانه بازداشتگاه های کشور بویژه کهریزک می بندد و عده ای سرباز و درجه دار ساختگی و خیالی را محاکمه می کند.
چگونه می توان پذیرفت استقلال و عدالت دستگاه قضا را آن هنگام که لباس و رخت قاتلان و تبهکاران بر تن یاران و نزدیکان امام خمینی می کند و آن نمایش نامه های از پیش نوشته شده مضحک را براه می اندازد.
دیر صباحیست جمعی از پاکترین فرزندان این آب و خاک به جرم اندیشیدن...به جرم ایمان....به جرم اختیار نکردن سکوت.....به جرم فریاد ....به جرم دلسوزی...به جرم , جرم نکرده فتنه....به جرم شیعه علی بودن مهمان سیاه چاله های هارون الرشیدیتان هستند.
آنانی که بیدار به خواب خفتگانند و هوشیار به ظلم ظالمان. آنانی که استوار استاده اند بر عهد و پیمانی که سی سال پیش در کنار و دست در دست این مردم بسته اند.آنانی که لحظه لحظه های استقامتشان امید بخش همه ایرانیان است.
جناب آقای لاریجانی: شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه در این یکساله ای که لحظه لحظه هایش را با غم و وحشت و نا امیدی بر این مردم گذراندید.
شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه که چگونه مفهوم پاک عدالت و انصاف را بازیچه مسائل سیاسی و سلیقه ای نموده اید؟
شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه پیرامون خون هایی که به ناحق ریخته شد و سکوت اختیار کردید. شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه از برای همه شب های که مادران عزیزان در بندمان در بی خبری و دلواپسی سپری نموده اند. شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه پیرامون سکوت سنگینتان در مقابل پرده دریها و دوروغ ها و تهمت ها و تخریب ها. شما را فرا می خوانیم به تفکری عمیق و صادقانه از برای همه خود محوریها و قانون گریزیها و مفاسد کلان اقتصادی موجود در بدنه حاکمیت .
جناب آقای لاریجانی در پایان ضمن ابراز نگرانی شدید از حاکم گشتن فضای بی اعتمادی و ناامیدی گسترده در جامعه پیرامون عملکرد و عدالت دستگاه قضائی کشور و بویژه شخص جنابعالی, حمایت همه جانبه خود را از مواضع و تحصن اخیر زندانیان سیاسی زندان اوین اعلام می داریم.
جمعی از فعالین دانشجویی دانشگاه های
سراسری تبریز/ آزاد تبریز/ صنعتی سهند تبریز
منبع: جرس

No comments:

Post a Comment