Monday, 16 August 2010

اخراج یک درویش گنابادی از شهرداری بیدخت

آقای مهدی میرزاده از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ساکن شهرستان بیدخت صبح روز شنبه 23 مردادماه ، پس از 5 سال خدمت از شهرداری اخراج شد .
در نامه مزبور ، علت اخراج این درویش گنابادی ، حضور وی مقابل مزار سلطانی بیدخت در روز 19 مردادماه و ممانعت از نصب تابلوهای ممنوعیت دفن اموات در این مکان ذکر شده است . بنابراین گزارش ؛ در بخش دیگری از این نامه ، تجمع دراویش مقابل مزار سلطانی در روز 19 مردادماه در اعتراض به اقدامات اداره اطلاعات و نیروی انتظامی گناباد برای نصب تابلو مقابل این مکان را ناشی از اطلاع رسانی آقای میرزاده اعلام نموده و از وی خواسته شده تا برای تسویه حساب خود با شهرداری اقدام نمایدمنبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment