Wednesday, 11 August 2010

به نقل از یک سایت:حمایت رسانه ای انگلیس از دراویش گنابادی

دروغ پردازی این سایت را در زیر میخوانید
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مردم «مردم نیوز» رسانه دولتی انگلیس بی بی سی مجددا حمایت رسانه ای خود از فرقه دراویش را به نمایش گذاشت. بر اساس این گزارش، سایت فارسی زبان بی بی سی در خروجی یک خبر خود نوشت: "این پایگاه خبری که مجذوبان نور نام دارد، در نامه خود نوشته است که اقدامات حکومت علیه دراویش، سازماندهی شده و دارای فرماندهی واحد است " بی بی سی همچنین ادامه داد" برخورد با پیروان سلسله دراویش نعمت الهی گنابادی از بهمن ماه سال ۱۳۸۴ و با تخریب حسینیه دراویش در قم آغاز شد.
آیت الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید متوفی و بلند پایه ترین روحانی منتقد حکومت ایران در آن زمان، گفته بود که تخریب حسینیه دراویش و اعمال فشار بر آنها توجیه شرعی ندارد." بی بی سی فارسی در ادامه این خبر به بزرگنمایی این فرقه پرداخته و نوشت"گروهی از روحانیان سنتی شیعه و مسئولان نهادهای مذهبی در ایران در سال های اخیر از گرایش روزافزون جوانان به بعضی اعتقادات عرفانی و صوفی گرایانه اظهار نگرانی کرده و این اعتقادات را گمراه کننده دانسته اند و به نظر می رسد که برخورد با دراویش گنابادی هم ناشی از همین نگرانی باشد." بی بی سی در پایان با جملاتی نظیر " اعتقادات شاخه گنابادی نسبت به شاخه های دیگر به اهل شریعت نزدیک تر است و پیروان این شاخه مکان های تجمع خود را به جای خانقاه، "حسینیه" می نامند، سعی نمود خرافات این فرقه را به اعتقادات شیعه نزدیک نشان دهد
منبع: مردم نیوز

No comments:

Post a Comment