Thursday, 19 August 2010

برگزاری نشست های آموزشی با رویکرد دینی در خوابگاه های دانشجویی

افسانه صادقی، سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با برنا، درباره برنامه های این دفتر برای سال تحصیلی جاری، گفت: ما برای امسال مشاوره در خوابگاه های دانشجویی را راه اندازی کرده ایم و استقرار و استمرار ارایه خدمات مشاوره در پایگاه های خدمات روانشناختی مستقر در خوابگاه های دانشجویی از عمده برنامه های سال تحصیلی جدید است.
وی ادامه داد: ما این کار را به منظور پیشگیری از بروز آسیب های روانی_اجتماعی در دانشجویان انجام داده ایم.

سرپرست دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزارت بهداشت تصریح کرد: همچنین امسال بحث برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی را با رویکرد دینی در خوابگاه های دانشجویی داریم که برنامه های بهداشت روان را با رویکرد دینی به صورت نشست و اتاق به اتاق یا به صورت سمینار در خوابگاه ها و کارگاه ها ارائه می دهد.


صادقی در خاتمه اظهار داشت: روسا و کارشناسان اداره مشاوره در 6 ماهه اول سال 89 در زمینه نشاط و شادکامی با رویکرد دینی، انتخاب همسر و شیوه های همسر گزینی با رویکرد دینی آموزش داده ایم که قرار است با شروع ماه مهر در خوابگاه ها بر روی این محورها کار شود

منبع:
برنا

No comments:

Post a Comment