Thursday, 2 September 2010

وزیر علوم: باید فضای دانشگاه ها را اسلامی تر کرد

وزیر علوم به توصیف وضعیت فرهنگی دانشگاهها و نقش اصلی دانشگاه پرداخت و گفت: چرا خودمان را با مردم همسو نمی کنیم. باید فضای دانشگاهها را اسلامی تر کرد. نمی گویم فضای دانشگاه اسلامی نیست بلکه معتقدم فضا را باید اسلامی تر کرد

به گزارش مهر، کامران دانشجو سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه شهید بهشتی در ارائه سخنانش با طرح پیشنهاد "همه پرسی از مردم درباره نوع محصول مورد انتظارشان از دانشگاه" افزود: "از مردم همه پرسی کنیم، از مردم نظرسنجی کنیم که این جوانانتان را که تحویل دانشگاه می دهید چه می خواهید تحویل بگیرید. می خواهید افرادی را تحویل بگیرید که با تفکرات ضد دینی و انحرافی و تزریق غرب پرورش یافته یا افرادی که اسلام ناب محمدی را می خواهد. بدون برو و برگرد مردم نشان دادند که می خواهند فرزندان خود را طوری تحویل بگیرند که حضرت امام می خواست."

کادرسازی برای نظام؛ نقش اصلی دانشگاه


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نقش اصلی دانشگاه را کادرسازی برای نظام عنوان کرد و گفت: دانشگاه در اصل کاری که انجام می دهد کادرسازی برای نظام است و محلی است که در آن سرمایه های نقدی تبدیل به سرمایه های انسانی برای نظام می شود، انسانی که قرار است در آینده کلیه مواردی که در ارتباط با مسائل اجرایی، قانونگذاری و قضاوت در کشور وجود دارد را در اختیار بگیرد.


متون دانشگاهی در مسیر مبانی فکری مورد قبول مردم باشد

وی با تأکید بر اینکه کادرسازی برای نظام توسط دانشگاه باید مطابق زیربنای فکری و اعتقادی مردم نظام صورت گیرد، خاطرنشان کرد: یعنی مقررات، قوانین، اساتید، کارکنان و فضایی باید در دانشگاهها باشد و متونی در دانشگاه تدریس شود که در مسیر مبانی فکری مورد قبول مردم نظام حرکت کند. نمی توان با متون برگرفته از تفکرات لیبرال دموکراسی و با ابزار "ایسم هایی (لیبرالیسم، کاپیتالیسم، امپریالیسم، کمونیسم، اومانیسم)" که ساخته و پرداخته ذهن کج فهم عده ای محدود هستند انسان توحیدی به جامعه تحویل داد.


کامران دانشجو افزود: نمی شود با این ابزار (ابزار مکاتبی که ساخته و پرداخته ذهن های کج فهم است) تراز جامعه موعود و تراز حکومت عدل الهی را تحویل جامعه داد.


دانشگاه متعلق به بنده و شما نیست که دلبخواهی عمل کنیم


وی با بیان اینکه دانشگاه در نظام اسلامی دارای قداست و حرمتی مضاعف است، گفت: دانشگاه قداست خود را از اسلامی بودنش می گیرد. قداست دانشگاه در نظام اسلامی را مردمی می دهند که انقلاب کردند و شهید دادند لذا دانشگاه متعلق به 70 میلیون آدمی است که با افتخار و شهادت نشان دادند چه می خواهند. دانشگاه متعلق به بنده و شما نیست که هر کاری دلمان بخواهد در آن انجام دهیم.


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مردم و دانشگاهیان را پاسدار حرمت دانشگاه طی سی سال اخیر نامید و گفت: مردم با لحاظ قداست و حرمت دانشگاه است که جوان خود را در اختیار دانشگاه قرار می دهند تا جوانشان بر اساس اندیشه های انحرافی و تزریقی جهان غرب و استکبار پرورش یابد یا آنها را به دانشگاه تحویل می دهند تا ما آنها را از آن تفکرات در امان نگاه داریم.


پیشنهاد کامران دانشجو برای همه پرسی از مردم درباره نوع محصول مورد انتظارشان از دانشگاه


کامران دانشجو با طرح پیشنهاد "همه پرسی از مردم درباره نوع محصول مورد انتظارشان از دانشگاه" افزود: "از مردم همه پرسی کنیم، از مردم نظرسنجی کنیم که این جوانانتان را که تحویل دانشگاه می دهید چه می خواهید تحویل بگیرید. می خواهید افرادی را تحویل بگیرید که با تفکرات ضد دینی و انحرافی و تزریق غرب پرورش یافته یا افرادی که اسلام ناب محمدی را می خواهد. بدون برو و برگرد مردم نشان دادند که می خواهند فرزندان خود را طوری تحویل بگیرند که حضرت امام می خواست."


دانشجویان را مانند پدران و مادرانشان تربیت کنیم


وی افزود: "باید دانشجویان را مانند پدران و مادرانشان تربیت کنیم یعنی دوستدار اهل بیت و عاشق امام حسین (ع) تحویل جامعه دهیم و عشق به علی ابن ابی طالب در دلهایشان باشد. بنابراین علم و دانش را برای تعالی بشریت به دانشجویان بیاموزیم. آیا می شود با الگوبرداری از غرب در دانشگاه عاشق امام حسین (ع) تحویل جامعه داد، عشق به امیرالمومنین حضرت علی (ع) را در دلها ایجاد کرد، لیالی قدر را قدر دانست؟ پس چرا این قدر بعضی ها جار و جنجال به پا می کنند."


فضای دانشگاهها را اسلامی تر کنیم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با طرح این پرسش "مگر این حرفهای ما حرف دل شما و مردم نیست؟" خطاب به "جنجال آفرینان" گفت: "چرا خودمان را با مردم همسو نمی کنیم. باید فضای دانشگاهها را اسلامی تر کرد. نمی گویم فضای دانشگاه اسلامی نیست بلکه معتقدم فضا را باید اسلامی تر کرد. اکنون در دامنه هستیم و به سمت قله حرکت می کنیم، آرمان خواهی هم یعنی حرکت به سوی قله، یعنی نشاط و حرکت و تلاش.


متون درسی دانشگاهی که فرهنگ انتظار دارد برآمده از آموزه های دینی است


دانشجو با یادآوری مغایرت روحیه طلبکاری با روحیه آرمانخواهی گفت: طلبکار می نشیند و نق می زند و ایراد می گیرد و انتظار دارد بقیه برایش کار کنند اما فردی که آرمانخواه است و فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیجی دارد تلاش می کند فضای دانشگاهها اسلامی تر شود. برای حرکت به سمت آرمانها و آماده کردن جامعه ای برای ظهور باید متون درسی را بخصوص در علوم انسانی از آموزه های دینی بگیریم (استخراج کنیم) و مکارم اخلاق اسلامی بیشتر و بیشتر در دانشگاهها جاری و ساری شود.


دانشگاهیان پس از انقلاب اسلامی متدین تر شدند


وی در ادامه با بیان اینکه دانشگاهیان قبل از انقلاب اسلامی نیز افرادی متدین بودند، گفت: دانشگاهیان پس از انقلاب اسلامی متدین تر شدند و هر قدر هم می گذرد متدین تر می شوند. دانشگاهیان در کشور چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب ثابت کردند غیرت دینی‌شان اجازه تعرض به ارزشهای دینی را نمی دهد، که حال به بهانه آزادی هر چه خواستند بگویند. البته دانشگاهیان ما از این قضیه مبرا هستند.


دانشگاهیان اجازه تمسخر دین را نمی دهند


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه "دانشگاهیان ما اجازه بی اعتنایی به دین به بهانه دانش را نمی دهند" افزود: دانشگاهیان اجازه نمی دهند به بهانه دانش آموختن به محرم و صفر بی اعتنایی شود، که ما هر چه داریم از محرم و صفر است. غیرت دینی دانشگاهیان اجازه نمی دهند کسی به مقدسات ملت توهین کند و در سر کلاس و در فضای دانشگاه مقدسات را به تمسخر بگیرد.


وی ادامه داد: اگر وبا بیاید آیا مردم دنبال مقابله با آن نمی روند. آیا توهین به مقدسات وبا نیست. آیا توهین به مقدسات جامعه را از بین نمی برد. اگر وبا بیاید با آن مبارزه نمی کنید و می نشینند و تماشا می کنند. مردم و نظام و حاکمیت می نشینند و تماشا می کنند یا اینکه راهکار پیدا می کنند تا مرض و بیماری را از بین ببرند. اگر توهین به مقدسات بیاید آیا دانشگاهیانمان ساکت می نشینند؟


عهد و پیمان وزارت علوم با مردم


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: شفاف و واضح می گویم وزارت علوم و دانشگاهیان با مردم عهد بسته ایم که علم توأمان با دین را در دانشگاهها جاری و ساری کنیم و پای این وعده و پیمانمان نیز هستیم. زمین بروید و آسمان بروید این کار را می کنیم. ما ولایت مدار هستیم. از ولایت به یک اشاره و از ما به سر دویدن. این را در عمل ثابت می کنیم و نه در نظر. هر چه علم و عبادت و خوبی است از مسیر ولایت است که ارزش می گیرد.


دانشجو ادامه داد: شفاف می گوییم که با دانشگاهیانمان عهد بستیم علم و دانش خود را برای تعالی بشریت بکار بگیریم و پیمان بستیم در راه آرمانهای انقلاب و ارزشهای اسلام حرکت کنیم. اتفاقا چون اینها را شفاف می گوییم مردم حمایت می کنند، مردم این روحیه را دوست دارند، مردم صداقت را دوست دارند. مردم پایبند ارزشهای اسلامی هستند. با مردم عهد بسته ایم که در تمام فعالیت های علمی، فرهنگی، پژوهشی و سیاسی که در دانشگاه انجام می دهیم مرزمان را با فتنه گران مشخص کنیم، نه اینکه دو پهلو باشیم؛ یکخورده بگوییم که این خوشش بیاید و یکخورده هم بگوییم که آن خوشش بیاید!


وضعیت فرهنگی دانشگاهیان از نگاه وزیر علوم کابینه دهم


وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تشریح وضعیت فرهنگی دانشگاهها گفت: دانشگاهیان کشورمان غیرت دینی دارند و جزو پاک ترین و با فرهنگ ترین، مومن ترین، دیندارترین، با صداقت ترین، پرتلاش ترین و عالم ترین - نمی گویم دانشمندترین - اقشار جامعه هستند. غیرت دینی و ایرانی دانشگاهیان کشورمان بی بدیل است. قریب به اتفاق دانشگاهیان ما دغدغه دین دارند. وقتی می گوییم دین، دین را مقابل علم نگذارید. دغدغه دین داشتن یعنی دغدغه علم، ایمان و شرع مقدس را داشتن. دانشگاهیان ما فرهنگ بسیجی، فرهنگ انتظار، فرهنگ صداقت و تلاش را قبول دارند.


کامران دانشجو افزود: دانشگاهیان ما عاشق مولایشان علی ابن ابی طالب (ع) هستند، عشق امام حسین (ع) را در سر دارند و داغ حضرت فاطمه زهرا (س) را بر سینه. دانشگاهیان ما عاشورایی هستند و عاشق شهادت. میدان جنگ نرم را به دفاع مقدس دیگری تبدیل کرده اند. دانشگاهیان ما تشنه خدمت اند و نه شیفته قدرت.


کامران دانشجو پیش از این در دانشگاه علم و صنعت خبر از با خاک یکسان کردن دانشگاه هایی داده بود که در آنجا با فرهنگ بسیجی-اسلامی مخالف هستند، او گفته بود : اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار و فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که صدای اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کلاسهای درس آسیبی نرساند، اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن وارد شود و ... اگر این دانشگاه وجود داشته باشد مردم ایران، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاک یکسان می‌کنند

منبع: دانشجو نیوز

No comments:

Post a Comment