Monday, 6 September 2010

برپایی نمایشگاه عکس در حمایت از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران در روز موسوم به قدس - کپنهاگ

روز جمعه ۳ اُم سپتامبر ۲۰۱۰ میلادی مقارن با ۱۲ شهریوار ماه خورشیدی نمایشگاه عکسی با هماهنگی انجمن ایران آزاد و همراهی "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران"در مرکز شهر کپنهاگ پایتخت دانمارک برپا گردید
واقع در آما تٌرو
Amager Torv


حیرت شهروندان دانمارکی و جهانگردان از اجرای نمایش خیابانی سنگسار

به گزارش "اینساید آف ایران" ، این برنامه از ساعت ۳۰ : ۱۶ بعد از ظهر آغاز و تا ساعت ۰۰ : ۲۰ شب ادامه داشت

موضوع این نمایشگاه عکس به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران و وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اختصاص داشت

این نمایشگاه بمناسبت روز موسوم به قدس در اعتراض به تضییع حقوق ملت ایران دایر گردید در حالیکه در چنین روز در ایران ، ایادی وابسته به حاکمیت برای رساندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین به خیابانها می ریزند ؛ برپایی این نمایشگاه برای رساندن فریاد مظلومیت هموطنان داخل کشور به گوش جهانیان جهت حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران صورت گرفت

"کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در این نمایشگاه عکس با پلاکاردها و عکسها و تصاویری از جنایات صورت گرفته توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و عکسهایی از هموطنان مظلوممان در ایران که در حبس بسر می برند و یا برای آنها احکام اعدام و سنگسار در نظر گرفته شده است ، حضوری فعال بهم رساندند

هواداران و حامیان "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در بخشی از این برنامه صحنه سنگسار را بطور نمادین به اجرا در اوردند که این صحنه برای شهروندان دانمارکی و جهانگردان بسیار تکان دهنده و ناراحت کننده می نمود ؛ از سوی دیگر بسیاری از شهروندان دانمارکی و جهانگردان نسبت به اجرای احکام ناعادلانه سنگسار و اعدام علیه ایرانیان آزادیخواه در داخل کشور خصوصاً اخباری در مورد خانم سکینه محمدی آشتیانی ، ابراز انزجار و تنفر شدید نمودند و خواستار لغو احکام قرون وسطایی سنگسار و اعدام در ایران شدند

شهروندان دانمارکی و جهانگردان غالباً توسط رسانه های خبری در جریان کامل موارد نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران قرار دارند

در این برنامه علاوه بر اطلاع رسانی درباره نقض گستردۀ حقوق بشر در ایران ، دست اندکاران با توزیع بروشور و اعلامیه های روشنگرانه به تنویر افکار عمومی شهروندان دانمارکی و جهانگردان و تبیین عواقب و خطرات ناشی از ساخت مسجد امام علی بعنوان مرکز و پایگاه نظام حاکم بر ایران دردانمارک مبادرت ورزیدند

No comments:

Post a Comment