Monday, 6 September 2010

ورود مهمان به کوی دانشگاه تهران پولی می شود

بنا به اخبار منتشر شده از طرف فعالان صنفی دانشگاه تهران، مسئولان این دانشگاه در اقدامی سوال بر انگیز تصمیم گرفته اند از این به بعد ورود مهمان به کوی دانشگاه تهران محدود به پرداخت مبلغ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان برای اقامت هر شب یک مهمان بکنند

به گزارش دانشجونیوز، به گفته مسئولین خوابگاه "آیین نامه میهمان" به تصویب رسیده است و ازمهرماه قابل اجراست. بر اساس این آیین نامه از این به بعد دانشجویان می توانند در ماه سه شب میهمان داشته باشند وبه ازای هر میهمان مبلغ ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان باید به حساب کوی دانشگاه واریز نمایند.

این امر موجب اعتراض فعالان صنفی و همچنین دانشجویان این دانشگاه شده است. لازم به ذکر است که دانشجویان ساکن در خوابگاه باید بابت اقامت خود در خوابگاه ها بعد از اتمام تحصیل هزینه خوابگاه را به صورت تام و کمال بپردازند. این مصوبه یک هزینه اضافی و غیر قابل توجیه را به آنان تحمیل خواهد کرد. این امر در حالی است که در خوابگاه های دیگر دانشگاه های دولتی سطح تهران و دیگر شهر های بزرگ ایران به هیچ عنوان این قبیل قوانین وجود ندارد.


لازم به یاداوری است که بعد از حمله شامگاه ۲۵ خرداد به کوی دانشگاه تهران انواع محدودیت برای دانشجویان ساکن در این خوابگاه اعمال شده است

منبع: دانشجو نیوز


No comments:

Post a Comment