Wednesday, 22 September 2010

بیانیۀمطبوعاتی در واکنش به نامۀ سرگشادۀ علی مطهری به احمدی نژاد: بروید و تاریخ صدر اسلام را بخوانید

بیانیۀمطبوعاتی؛ اخیراً آقای علی مطهری ، نماینده محترم مجلس نامه ای سرگشاده به آقای محمود احمدی نژاد نوشته است؛ که متاسفانه در آن اشتباهات تاریخی فاحشی به چشم میخورد. "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" در واکنش به تحریف حقایق تاریخی از سوی مسئولان بطور اعمّ و بالأخصّ نامه سرگشادۀ علی مطهری به احمدی نژاد ؛ با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی واکنش نشان داده است.
متن کامل بیانیۀ "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران"به گزارش "اینساید آف ایران" خطاب به علی مطهری به شرح زیر است :
آقای علی مطهری ، نماینده مجلس ؛
در نامه سرگشاده ای که برای آقای احمدی نژاد نگاشته اید، متذکر مواردی شده اید که نشان میدهد ،جنابعالی هم مانند بسیاری دیگر، روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم را درست تفسیر نمیکنید.
اولاً : پیغمبر اکرم (ص) "خانه خدا را از بتها تخلیه فرمود، نه بتخانه را از بتها!" یعنی کعبه "بیت الله" بود، نه بتکده؛ و مردم زمان جاهلی برای شفاعت نزد "الله" که به تعبیر آنان "رب البیت" یعنی صاحبخانه کعبه بود، مجسمه هایی از گِل و سنگ و چوب میتراشیدند و به عنوان نماینده قوم و قبیله خود(فِتیش) - که در کوچ دائمی بود - در درون کعبه در میان مکه و بطحاء میگذاشتند تا به تصور خودشان ارتباطشان با خدای کعبه یعنی " الله " یا همان " رب البیت "حفظ شود. بعد ها این بتها که "شفعاء عندالله" تلقی میشدند تبدیل به "شرکاء الله" شدند و "بیت الله" که خانه توحید بود تبدیل به "بیت الاصنام الجاهلیه" یا خانه بت ها شد. به این دلیل روز فتح مسالمت آمیز مکه، "یوم الکسر الاصنام الجاهلیه" گردید، و پیغمبر اکرم (ص) به دست حضرت علی علیه السلام آنهارا امر به کسر فرمود تا "خانه خدا از حضور اصنام پاک شود" و آثار این خرافه پوچ زدوده گردد.
این قضیه با احترام کورش به مردمی که در بابِل به معابد خود میرفتند تا مراسم آئینی خودشان را به انجام رسانند تفاوت داشت، اگر کوروش قدم به معبدی می گذاشت که در آن گروهی بمنظور برپایی مراسم آئینی خود (نظیر بودیان) مجسمه ای (از بودا ) را برای تمرکز و مراقبه می نهادند ، وی هرگز امر به تخریب آن مجسمه و مکان نمی کرد و به عقاید و باور آنها و معابد و مراکز عبادی شان احترام می گذاشت از سوی دیگر وی هرگز اجازه نداد که در هیچ نقطه ای "خانه خدا" تبدیل به بتخانه شود.
ثانیاً : روش کورش پس از فتح بابِل آن بود که قوم یهود را که به دست ستم پیشگان آن دوران به اسارت و بردگی کشیده شده بودند به بیت المقدس بازگرداند و امر به بازسازی هیکل و عبادتگاه بزرگ ویران شدۀ آنان داد و برای همیشه بردگی را الغاء فرمود.
ثالثاً : این روش کورش که با پیروان ادیان گوناگون با مدارا رفتار میکرد - که به تعبیر سرکار عالی و پدرتان روش غربی یا غرب پسند قلمداد میشود - مذموم و زشت نیست. بروید و تاریخ صدر اسلام را بخوانید و ببینید که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز مدت دهسال در مدینه در کنار قبایل یهودی زندگی میکردند و هرگز آنان را به ترک دین و اعتقاد فرا نخواندند، و آنان را تهدید به تخریب معابدشان نفرمودند و آنان را مکلف به قبول تحمیلی و اجبارانه شریعت آسمانی خویش نفرمودند و تا آنان رو به سوی ستیز و نزاع نیاوردند با آنان منازعه نکردند. در هیچ قسمت از فرمایشات ایشان نیز نقل نشده که مسیحیان و یهودیان ، صابئیان و مجوسان یعنی زرتشتیان را باید به اجبار و اکراه وادار به ترک دین و آئین و قبول شریعت محمدی نمود. بلکه با همه پیروان ادیان آسمانی دیگر دعوت به پرستش خدای یگانه و اتحاد دینی برپایه مدارا و تساهل فرمودند که این شیوه قرآن مجید و انبیاء سلف نیز بوده است. بهرحال ، این امر نشاندهندۀ نحوهء مدارا و تساهل "اسلامی" است، حتی اگر پسند غربیان باشد یا سیرت کورش نیز بشمار رود.
رابعاً : این که به نام اسلام سر مردم را درون توالتها فرو ببرند و به کُره و عُنف، از آنان اقرار و اعتراف علیه خودشان بگیرند و حکم محاربه صادر کرده و امر به بریدن دست و پا و حلق آویز کردن مخالفان و سرکوب وسیع آزادیخواهان ، دانشجویان و فرهیختگان جامعه کنند ، به طور مسّلم سیرهء جباران و ستم پیشگان تاریخ بوده است، و ابزارسازی از دین و حکومتی کردن دین، امری بدیع نیست؛ بلکه در تمام طول تاریخ پرفراز و نشیب بشری یکی از بهترین روشهای سرکوبگران برای تحمیق ، استحمار و استضعاف مردم بمنظور ابزار سازی دینی بشمار رفته است. در پایان به شما توصیه میشود که : "در راه تصفیه حسابهای جناحی با رقبای سیاسی خود، از اسلام و از تفسیر قرآن به رأی مایه نگذارید."
کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران
تورنتو - برلین - واشنگتن
چهارشنبه ، سی و یکم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی
منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment