Tuesday, 28 September 2010

جلوگیری از تحصیل علیرغم گرفتن تعهد کتبی

سید حنظله هدایتی فعال دانشجویی که در کنکور کارشناسی ارشد شرکت نموده بود، توسط هئیت گزینش از تحصیل محروم شد

هدایتی مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد منطقه۱۱ مهندس موسوی در تهران که در اردیبهشت ماه به هیئت گزینش فراخوانده شده بود بعد از بازجویی ۳ساعته توسط بازجویان وزارت اطلاعات و گرفتن تعهد کتبی، به وی قول جلوگیری از بروز هرگونه مشکل برای او را داده بودند، اما بعد از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد معلوم گشت که از ادامه تحصیل هدایتی جلوگیری به عمل آمده است

لازم به ذکر است نامبرده علیرغم ثبت اعتراض خود در سازمان سنجش و انتظار یک ماهه هیچ گونه پاسخی از این مراجع دریافت نکرده است

پیشتر ازاین نیز از ادامه تحصیل بسیاری از فعالان سیاسی و دانشجویی مخالف دولت جلوگیری به عمل آمده بود

به نظر می رسد با به روی کار آمدن کامران دانشجو کودتای دوم پس از انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاهها در حال وقوع است و جدا ازدانشجویان بسیاری از اساتید منتقد دولت نیز بازنشسته و اخراج شده اند

منبع: امروز

No comments:

Post a Comment