Monday, 13 September 2010

شعری از يك درويش گنابادي كه موي سر خود را تراشيده است

به گزارش خبر نگار سایت مجذوبان نور ،جمعی از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي ساكن بيدخت در اعتراض به تراشيدن موي سر آقای محمد مروي از سوي مسئولين زندان گناباد ، موي سر خود را تراشیدند

آقای محمد مروی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ظهر روز دوشنبه ١۵ شهریورماه، به امر دادستان گناباد، به اتهام "تمرد از دستور ماموران انتظامی" روانه زندان شد و به دستور دادستان موی سر وی را تراشیدند. این عمل،‌ مورد اعتراض دراویش و اهالی بيدخت قرار گرفت و گروهی از جوانان شهر ،اقدام به تراشیدن موی سر خود نمودند

آقای علي كاشاني فر ،از دراویش ساکن بیدخت در همین رابطه، قطعه شعري سروده و تقديم به پيشگاه حضرت دوست و مقتداي درويشان نموده است

موي سر قابل ندارد، امر كن سر مي دهیم

جان ندارد ارزشي، در راه داور مي دهیم

هرچه ظلم بر ما ، روا دارند قوم الظالمين

جان به راه دوست چون شهزاده اكبر مي دهیم
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment