Wednesday, 8 September 2010

دیدار دانشجویان سبز دانشگاه تهران با خانواده شیوا نظر آهاری

روز سه شنبه، مورخ ۱۶ شهریورماه ۱۳۸۹، جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران به دیدار خانواده شیوا نظرآهاری رفتند و ضمن گفت و گو با خانواده ایشان، طی بیانیه ای، آنچه را تا کنون بر ایشان رفته محکوم کرده و همبستگی خود را با این فعال حقوق بشر اعلام داشتند

به گزارش دانشجونیوز، بیانیه دانشجویان سبز دانشگاه تهران در حمایت از شیوا نظرآهاری به شرح زیر است:

«کسانی که خود آزادند،


از زندان به ستوه نمی آیاند...»


-دکتر علی شریعتی-در روزگاری که بسیارند مردان پرنام و نشانی که عافیت طلبانه سخن را به سکوت فروخته اند، زنانی هستند که بی هراس از بی عهدی و کج خلقی زمانه، بانگ آزادی خواهی و عدالت طلبی سر میدهند و لرزه بر اندام ظالمان و نامشروعان می نشانند. آنان به حق نه تنها الگویی برای زنان آزاد اندیش ، که اسوه ای برای تمامی انسان های آزادی خواهی هستند که روحشان از انفعال و استبداد در جامعه در رنجی همیشگی است...


شیوا نظر آهاری، فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زنان، از جمله این کسان است که در راه احقاق حقوق بشر و حقوق زنان، در کشوری که تنها با برچسب «غربی» بودن، به سادگی همه چیز نامشروع، محکوم و مجازات می شود، هیچگاه سکوت نکرده است. و شگفت آور نیست حکومتی که هر آن چه را که نمی پسندد و بر نمی تابد، اهانت به وجود بی نقص و مقدس خویش بشمارد، این وجدان های بیدار را به زنجیر و زندان کشد و به ضعم خود وادار به سکوت کند.


ما دانشجویان سبز دانشگاه تهران، هم صدا با فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی در سراسر دنیا، خواسته های زیر را در مورد پرونده خانم شیوا نظر آهاری بدین شرح اعلام می داریم:


۱ ـ آزادی هرچه سریعتر و بدون قید و شرط خانم شیوا نظر آهاری.

۲ ـ پیگیری روند منصفانه در رسیدگی به پرونده خانم نظر آهاری و ابطال اتهمات واهی و پوچی مانند محاربه و ارتباط با گروههای مخالف خارج از کشور.

۳ ـ پایبندی «جمهوری اسلامی» به تعهدات بین المللی خود در خصوص رعایت حقوق بشر.

و در پایان نیز همبستگی خود را با شیوا نظر آهاری، و استمرار پیگیری هایمان را بر خواسته های فوق اعلام

می داریم.

جمعی از دانشجویان سبز دانشگاه تهران

منبع:دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment