Monday, 27 September 2010

انجمن اسلامی دانشگاه شیراز: هدف آن هیئت نه اجرای قانون که خاموش کردن صدای منتقدانه‌ی این تشکل می‌باشد

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز که در روزچهارشنبه، 31ام شهریورماه به ناگاه طی حکمی از جانب هیئت نظارت این دانشگاه منحل اعلام شد و با حضور مامورین حراست ظرف چند ساعت مجبور به تخلیه‌ی اتاق‌ها و تحویل دفتر انجمن اسلامی شدند، طی نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت دانشگاه ضمن برشمردن تخلفات آشکار قانونی از جانب هیئت نظارت خواستار رويكرد قانوني هيئت نظارت بر اساس آیین نامه‌ی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان شده است

در این نامه, انجمن اسلامی عدم نقش هیئت منصفه از مرحله‌ی بررسی پرونده‌ تا صدور حکم و همچنین عدم ابلاغ کتبی اتهامات هیئت نظارت به انجمن اسلامی را مصداق تخلفات آشکار قانونی هیئت نظارت دانسته و خواستار سیر روال قانونی در بررسی آن پرونده و فراهم شدن امکان دفاع برای خود که از حقوق تصریح شده‌ی هر تشکل در آیین‌نامه‌ی تشکل‌های اسلامی است، شده است

متن کامل نامه به شرح زیر است

از من به قاضي بگوييد كه در كشف مطالب چندان تعجيل مكن، بگذار به آهستگي حقيقت مطلب آشكار گردد زيرا مطمئن نيستم كاري كه باشتاب انجام شود به حقيقت مقرون باشد. (علي (ع)، فرمان به مالك اشتر)

در روزچهارشنبه، 31ام شهریورماه، راس ساعت 10:30 صبح انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز نامه‌ای دریافت کرد که در کمال تعجب به یکباره انحلال این تشکل اعلام شده و در نامه‌‌ی دیگری از معاونت دانشجویی از دبیر انجمن اسلامي خواسته شده بود که تا ساعت 14 آن‌روز نسبت به تحویل اتاق‌ها و اموال در اختیار آن تشکل اقدام نماید. سوای پایان تهدیدآمیز هر دو نامه و با آنکه نمایندگان انجمن اسلامی تخلفات آیین‌نامه‌ای آن حکم را به مسئول حراست، معاونت دانشجویی و خود جناب‌عالي به عنوان ریاست هیئت نظارت متذکر شدند و خواستار اتخاذ مشی قانونی از سوی آن هیات محترم بودند، ولی هیچکدام از مسئولین حتی به دادن فرصت بیشتر برای تخلیه‌ی اتاقها نیز راضی نشدند

اما آنچه که موجب نگرانی انجمن اسلامی دانشجویان شده است، آنست که آن هیئت محترم از مرحله‌ی بررسی تخلف خوانده شده تا تصمیم‌گیری در مورد انحلال انجمن اسلامی خود مرتکب تخلفات متعدد قانونی شده است، چنانچه برداشت می‌شود هدف آن هیئت نه اجرای قانون که خاموش کردن صدای منتقدانه‌ی این تشکل می‌باشد

در حکم مذکور آمده است: «در اجرای نامه‌ی شماره 8858/81 مورخ 13/11/87 هیات محترم مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان، پس از کسب اطلاع از مراجع ذیربط و بررسی مواضع آن تشکل در جلسه مورخ 22/6/89 هیات نظارت دانشگاه، انتساب آن تشکل به مجموعه‌ی غیر قانونی دفتر تحکیم وحدت (طیف علامه) محرز شده و طبق مصوبه‌ی مذکور اقدام می‌گردد.»

جناب آقای دکتر جم مسئله‌ی وابستگی تشکیلاتی انجمن اسلامی دانشجویان به دفتر تحکیم وحدت قصه‌ی درازی دارد که پس از ابلاغ نامه‌ی مورد نظر شما از هیئت مرکزی نظارت، آغاز گشت و علی رغم پیگیری انجمن اسلامی هیچگاه سندی برای آن ارائه نشد. در این نامه نیز انجمن اسلامی دانشجویان قصد پرداختن به این موضوع را ندارد و تنها خواستار ارائه‌ی مصداق‌های این اتهام از سوی هیئت نظارت جهت ارائه‌ی دفاعیه‌ی خود می‌باشد

از اینرو انجمن اسلامی دانشجویان تخلفات قانونی آن هیئت محترم را متذکر شده و خواستار رويكرد قانوني هيئت نظارت بر اساس آیین نامه‌ی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان مي‌باشد

نقش هیئت منصفه

بر اساس ماده‌ي 2 از دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات آیین نامه‌ی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان "رسیدگی به تخلفات تشکلهای اسلامی مطابق با این دستورالعمل در محدوده‌ی هر دانشگاه تنها در صلاحیت هیئت نظارت دانشگاه با حضورهیئت منصفه می‌باشد." نقش پررنگ هيئت منصفه از مرحله بررسي تخلف و يا شكايت تا مرحله‌ي تصميم‌گيري در ماده‌هاي 2،5،7،8،9،10 به وضوح تبيين شده‌است، تا آنجا كه ماده‌ي 7 صراحتا تصميم‌گيري نهايي را به عهده‌ي هيئت منصفه مي‌داند. اما پس از آنكه هيئت منصفه طبق مواد 8 و 9 نظر خود را اعلام کرد، آنگاه بنا بر ماده‌ي10، هيئت نظارت دانشگاه تنها نقش صادر كننده‌ي راي، آنهم مطابق مفاد آیین‌نامه و دستور العمل رسيدگي به تخلفات و شكايات و بر اساس نظر هیئت منصفه را دارد

اما جناب آقاي دكتر جم رياست محترم هيئت نظارت، متن نامه‌ي آن هيئت به روشني گوياي عدم نقش قانوني هيئت منصفه در اعلام راي صادره‌ي انحلال انجمن اسلامي از سوي آن هيئت و تصميم‌گيري یک‌باره و يك‌جانبه از سوي هيئت نظارت مي‌باشد كه همانطور كه ادله ارائه شد همگي تخلفات قانوني از جانب آن هيئت محترم است

2- ابلاغ كتبي به تشكل و فراهم آوردن امكان دفاع براي تشكل

بنا بر ماده‌ي 5 همان دستور العمل، رئیس هیئت نظارت موظف است پس از دریافت شکایت، تشکل مورد نظر را با ابلاغ کتبی مطلع نموده و زمان تشکیل جلسه رسیدگی را به تشکل، شاکی و اعضای هیئت منصفه اعلام نماید.- كه بديهي است در اين مورد، نامه‌ي هيئت مركزي نظارت حكم همان شكايت و یا تخلفات اشاره شده در ماده‌ی 2 و شاكي، نماينده‌ي هيئت مركزي نظارت و يا "مراجع ذیربط" ذكر شده و یا خود هیئت محترم نظارت بر اساس عبارت" بررسی مواضع آن تشکل " در نامه‌ي دريافتي انجمن اسلامي از هيئت نظارت مي‌باشد- و بنا بر تبصره 2 از ماده‌ی 6 بايستي امكان دفاع براي تشكل فراهم شده و بنا بر ماده‌ي 7 دفاعيات نماينده‌ي تشكل بايستي شنيده شود

اما رياست محترم هيئت نظارت، انجمن اسلامي دانشجويان تا به حال هيچ اتهام کتبی از سوي آن هيئت دريافت نكرده و هيچگاه کتبا ارائه‌ي پاسخي از انجمن اسلامي دانشجويان در هيچ موردي خواسته نشد. كه اين‌ها همگی تخلفات واضح ديگري از جانب آن هيئت محترم مي‌باشد

جناب آقاي دكتر جم رياست محترم هيئت نظارت، ضمن يادآوري اين نكته كه ابلاغ تصمیم هیئت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضا ریاست دانشگاه صورت مي‌گيرد (بند (و) از ماده‌ی 1، بخش نحوه‌ی صدور مجوز فعالیت‌ها از آیین نامه‌ی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان) و نه با امضاي آقاي مومن‌زاده، كارشناس مسئول دبيرخانه‌ي هيئت نظارت دانشگاه خواهشمند است بنا بر ادله ارائه شده و به جاي تهديد اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان از جانب حراست دانشگاه، تا پايان هفته‌ي جاري ترتيبي اتخاذ فرماييد كه روال قانونی بررسی این پرونده مطابق با دستورالعمل رسیدگی به شکایات و تخلفات آیین نامه‌ی تشکلهای اسلامی دانشگاهیان طی شده و امكان دفاع براي انجمن اسلامي دانشجويان كه از حقوق تصريح شده‌ي آن آين‌نامه‌ مي‌باشد، فراهم شود

درپايان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شیراز ، توجه شما را به اين فراز از نهج البلاغه، جلب مي‌كند، باشد كه آنرا سرلوحه‌ي اعمالمان قرار دهيم: «قاضي نمي‌تواند در اولين لحظه كه حقانيت يكتن از متداعيين را احساس كرده بيدرنگ حكم صادر نمايد زيرا ممكن است نظر بدوي به خطا رود. آنكس كه در خون و مال و ناموس و حيات جامعه دست فرو مي‌برد و با يك سخن يكي را حاكم و ديگري را محكوم معرفي مي‌نمايد بايد در منتهاي دقت و دورانديشي پايان كار را تا هركجا كه منتهي مي‌شود، ببيند.» علي (ع)، فرمان به مالك اشتر

منبع:دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment