Thursday, 9 September 2010

گفتــگوی رادیو فردا با دکتر مصطفی آزمایش دربارۀ دیدار با رئیس کمیتۀ ایران در پارلمان اروپا

دکتر سیدمصطفی آزمایش ، سخنگوی درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی در خارج از کشور ، در دیدار با رئیس کمیسیون ایران در اتحادیه اروپا ، از ارائۀ گزارشی کامل از وضعیت نقض حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران بعنوان مسئول کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران و دیدارشان با هیأتی از پارلمان اروپا به ریاست خانم باربارا لُخ پیلار در بروکسل در گفتگو با رادیو فردا گفته است

سمت راست : دکتر سیدمصطفی آزمایش (مسئول کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران) ، سمت چپ: خانم باربارا لُخ پیلار, رئیس کمیتۀ ایران در اتحادیۀ اروپا

دکتر سیدمصطفی آزمایش در این زمینه به رادیو فردا (آقای شهرام میریان) می گویند : بیش از یک ساعت دیداری از سوی کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با خانم باربارا لخ بیلر و هیأتی از همکارانشان در دفتر کار ایشان در پارلمان اروپا صورت گرفت؛ در این دیدار هیأت مذکور در پارلمان با ارائۀ گزارشی جامع در جریان وضعیت نقض گستردۀ حقوق عموم ایرانیان از اقشار و طبقات مختلف و مشکلاتی که با آن دست به گریبانند قرار گرفتند Align Centre

ایشان در ادامه می افزاینـــد : مسئلۀ عدم برخورداری از حق قانونی داشتن وکیل مدافع در جریان دادرسی و در جریان محاکمات به عرض و اطلاع ایشان رسیده شد و اینکه اخیراً چندین تن از دراویش در شهرستان سروستان فارس و یا در شهرهای دیگر دستگیر و بازداشت شده اند و بعد از یک محاکمه سریع و فرمایشی بدون اینکه اینها بتوانند از حق داشتن وکیل استفاده کنند محکوم به حبس شدند و به زندان عادل آباد شیراز فرستاده شدند ؛ و موارد دیگری از نقض حقوق اقلیتها و بطور کلی نقض حقوق بشر مورد گفتگو و بررسی قرار گرفت

آقای شهرام میریان از رادیو فردا : آقای آزمایش ! در پی دستگیری و بازداشت شش تن از دراویش در شهرستان سروستان فارس که شما اشاره کردید آرامگاه مشتاقعلیشاه در شهر ماهان کرمان هم مورد هجوم نیروهای دولتی قرار گرفت ، آیا شما در این باره نیز با خانم باربارا لخ بیلر رئیس کمیسیون ایران در پارلمان اروپا هم گفتگوهایی داشتید ؟

آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش : بله ! بطور کلی گزارشی جامع از مجموعۀ خسارات و تضییقاتی که بخصوص این پنج سال اخیر به درویشان وارد شده است ، تقدیم خانم لخ بیلر گردید که در آن از « حمله و تخریب حسینیه قم » ، « حمله و تخریب حسینیه اصفهان » و « حمله و تخریب حسینیه بروجرد » با ذکر جزئیات گفتگو شده و مورد آخر هم تصرف و اشغال و مصادرۀ عدوانی مزار متبرک حضرت مشتاقعلیشاه کرمانی ، متأسفانه اول شهریور ایادی وابسته به حاکمیت ریختند و آنجا را گرفتند و تمامی وسایل و متعلقات درونی آن را جمع کردند و به مکان دیگری منتقل کردند و تابلو ها و بنرهای خودشان را به آنجا الصاق کردند و آنجا را مصادره کردند و عیناً این گزارش را ما به خانم باربارا لخ بیلر مسئول کمیسیون ایران در پارلمان اروپا تقدیم کردیم تا در نشست استراسبورگ مطرح کنند


آقای شهرام میریان از رادیو فردا : مقصود شما آقای دکتر آزمایش نشستی است که در هفتۀ آینده در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ دربارۀ سنگسار در ایران بحث و گفتگو شود ؟ بله ؟

آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش : بله ، دقیقاً . هفتۀ آینده پارلمان اروپا جلسه ای دارد برای بررسی وضعیت نابسامان حقوق بشر و بخصوص بررسی مسئلۀ سنگسار شهروندان ایرانی به اتهامات واهی ای که به آنها می بندند ؛ من جمله خانم سکینه محمدی آشتیانی و خانم باربارا لخ بیلر می خواستند اطلاعاتی نیز در زمینۀ اقلیتهای مذهبی و درویشان داشته باشند تا در کنار گفتگو راجع به حقوق بشر و قضیه سنگسار در پارلمان اروپا این مسئله هم مطرح شود

منبع: اینساید اف ایران

No comments:

Post a Comment