Tuesday, 7 September 2010

بازداشت يک درویش در گناباد

محمد مروی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ظهر دیروز دوشنبه 15 شهریورماه به دستور دادستان گناباد به اتهام تمرد از دستور پلیس روانه زندان شد .

صبح دیروز تعدادی از مأمورین اداره اماکن پلیس امنیت عمومی شهرستان گناباد به دفترکار آقای مروي مراجعه کرده و خواستار برچیدن عکسهای مربوط به بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی از این محل شدند که به دلیل غیرقانونی بودن خواسته آنها ، این درویش گنابادي حاضر به تمکین نشد و این امر منجر به درگیری با مأمورین و نهایتاً بازداشت وی گردید.
بنابراین گزارش ؛ پس از انتقال محمد مروی به دادستانی و تفهیم اتهام تمرد از دستور پلیس ، برای وي قرار بازداشت موقت صادر و روانه زندان گناباد شد و مأمورين مجدداٌ به محل کار این درویش گنابادی بازگشته و با قهر و غلبه و شکستن دربهای ورودی به این مکان وارد شده و اقدام به جمع آوری عکسهای موجود در آن نمودند .
گفته می شود این اقدام مأمورین مورد اعتراض شدید دراویش و اهالی گناباد که در محل حاضرو مجتمع شده بودند قرار گرفت

منبع: مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment