Tuesday, 6 July 2010

جلوگیری از آزادی علی‌رضا ایران‌شاهی

علیرضا ایرانشاهی، دانشجوی کامپیوتر دانشگاه قزوین پس از هفت ماه بازداشت حق استفاده از مرخصی با آزادی مشروط را پبدا نکرده است.این دانشجو هم اکنون در بند 350 نگه‌داری می‌شود و در روز تاسوعای سال گذشته، در راه رفتن به منزل برادر خود دستگیر شده است. این زندانی سیاسی، هفتمین ماه بازداشت خود را سپری می‌کند. ایرانشاهی در دادگاه بدوی از سوی مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب به سه سال حبس به اتهام "تجمع و تبانی" و "فعالیت تبلیغی علیه نظام" محکوم شد اما این حکم از سوی دادگاه تجدینظر به 9 ماه حبس کاهش یافته است. لازم به ذکر است بر اساس قانون بازداشت‌شدگان می‌توانند پس از گذراندن نیمی از دوران بازداشت خود از مرخصی استفاده کنند
منبع: رهانا

No comments:

Post a Comment