Monday, 5 July 2010

احضار و بازداشت مجدد يكي از دراويش كاشان

عبدالله علي مدد كاشي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي كه منزل وي در شهر كاشان محل برگزاري مجالس درويشي است ، صبح دیروز از سوي اداره اطلاعات به صورت تلفني احضار كه پس از حضور در اين نهاد امنيتي براي ساعاتي مورد بازجویی و بازداشت غيرقانوني قرار گرفت .اين درويش گنابادي براي تعطيلي مجالس درويشي و اعلام اسامي فعالين اين سلسله در شهر كاشان تحت فشار مأمورين امنيتي قرار دارد و طي روزهاي گذشته تاكنون دو بار از سوي اداره اطلاعات احضار و ساعاتي را دراين نهاد مورد بازجویی قرار گرفته است. یکی از وکلای دراویش در تماس تلفنی با خبرنگار سایت مجذوبان نور اظهار داشت :مراکز امنیتی در شهرستان کاشان با علم و اطلاع از رفتارهای غیر قانونی خویش قصد دارند با تحت فشار گذاشتن دراویش و ایجاد رعب و وحشت و اخذ تعهد از آنان در خصوص تعطیلی مجالس ،تعهدات را مستند برخورد قرار دهند و از این طریق به اغراض خود نائل آیند ،لذا دراویش تحت هیچ عنوان از آنجهت که مراکز امنیتی ضابطین دادگستری نمی باشند و اعمال آنها خود سرانه ویکسره در مغایرت با قانون وبر خلاف حقوق شهروندی است ، به احضارها وقعی نگذاشته وهیچگونه تعهدی را امضاء نمی کنند و به صورت فردی و جمعی مقامات قضایی وذیصلاح را در جریان این امور گذاشته واز مامورین خاطی اداره اطلاعات شکایت می نمایند.
در ادامه این گزارش آمده است ، بر اساس گزارشات واصله ، جمعی از دراویش قصد دارند در صورت ادامه اینگونه اعمال مراکز اطلاعاتی ، در روزهای آینده جهت همبستگی با برادران خود از شهرهای اطراف در مجالس درویشی کاشان حاضر شوند
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment