Friday, 16 July 2010

بیانیۀ مطبوعاتی ؛ کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران

چندی پیش در یکی از نشریات حکومتی(روزنامه جمهوری اسلامی) در صفحۀ دوم مورخۀ ٢ / تیرماه / ۱۳۸۹ در ستون موسوم به «جهت اطلاع» مطلبی منتشر شد؛ که بر اساس آن اتهاماتی پوچ و بی اساس به پیروان اهل حق آتش بیگی نسبت داده شده بود. در این اطلاعیه آمده است : "از استان کرمانشاه خبر میرسد در بخش گر ه بان هرسین معبدی قرار دارد که مربوط به فرقه موسوم به اهل حق است. این محل اخیراً به محلی برای تجمع ضدانقلاب و رفت و آمد اعضای گروهک پژاک و رد و بدل شدن سلاح و مشروبات تبدیل شده است..."
متن بیانیه مطبوعاتی "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" به گزارش خبرگزاری "اینسایدآف ایران" به قرار زیر است :
بیانیه مطبوعاتی ؛ کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران
"کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" انتشار اخبار سراسر کذب رسانه ها و مطبوعات داخلی که منجر به گسیل سیل عظیم اتهامات واهی و هجمه علیه پیروان مکتب درویشی و تصوف در ایران است ، را قویاً محکوم می کند، و اعلام میدارد که صرفنظر از اختلافات جناحی در دستگاه حاکمه و کشمکش رسانه های وابسته به باندهای مختلف حکومتی، خط مشی غالب بر عموم آنها مخالفت با اصل مکتب تصوف و عرفان اسلامی است.
چنانچه اخیراً سایت شناخته شده "جوان آنلاین" در ضمن برگزار کردن گفتگویی با یک آخوند گنابادی، از قول او نوشته که "درویشها مثل موش خانگی اند که باید با سم مهلک آنها را از میان برداشت". با این حال لازم به یادآوری است که بیشترین فعالیت های رسانه ای برعلیه اساس طریقت تصوف و عرفان اسلامی در ایران توسط روزنامه "جمهوری اسلامی" به انجام رسیده و مقاله های متعددی به صورت زنجیره ای برعلیه تصوف و عرفان اسلامی در این روزنامه در سالهای قبل انتشار یافته است.
"کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" ضمن تقبیح موج حملات تازه دستگاههای سرکوبگر علیه درویشان در استانها و شهرستانهای سراسر کشور اعلام می دارد ، در صورت عدم مشاهده توقف این قبیل توطئه های سخیف و کثیف، اقدام به برگزاری تحصن و تظاهرات اعتراضی در شهرهای بزرگ کشورهای مختلف دنیا بمنظور افشای این قبیل جنایات ضدانسانی علیه پیروان مکتب تصوف و درویشی در ایران ، خواهد نمود.
کمیته بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران
برلین - تورنتو - واشنگتن
جمعه بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment