Monday, 5 July 2010

سید مسعود علوی مجددا بازداشت شد

سید مسعود علوی، دانشجوی دانشگاه ارومیه درپی تنظیم یک بیانیه دانشجویی توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.چندی پیش در اعتراض به روند منحل کردن تشکلات مستقل دانشجویی در برخی دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه ارومیه، و نیز دراعتراض به توهینهای صورت گرفته دربرخی نشریات دانشجویی حامي نيروهاي شبه نظامي نسبت به دانشجویان وتشکلات مستقل، بیانیه ای از طرف دانشجویان دانشگاه ارومیه در درون این دانشگاه منتشر شد. درپی انتشار این بیانیه ماموران امنیتی این شهر در تاریخ هشتم تیر با ورود به منزل شخصی اقای سید مسعود علوی بدون همراه داشتن حکم جلب،اقدام به تفتیش منزل و بازداشت ایشان کردند. و وي را به مكان نامعلومي منتقل كردند.
لازم به ذکراست که اقای علوی پیش از این نیزدر سال گذشته بازداشت ودر دادگاه محاکمه شده بود
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment