Wednesday, 7 July 2010

اخبـــار تکمیلی از بازداشت دو تن درویشان نعمت اللهی گنابادی در کرج

در ادامۀ فشارها و تهدیدها بر اقلیت های قومی - مذهبی طی روزهای اخیر فشار بر درویشان نعمت اللهی گنابادی افزایش یافته و طی روزهای اخیر در شهر های مختلف ایران از جمله کرج ، گلپایگان ، کاشان ، سروستان فارس ، گناباد ، شهرکرد تعداد بیشتری از هموطنانمان مورد آزاد و اذیت و بازداشت و پلمپ محل کسب و ... کار قرار گرفته اند.به گزارش "اینسایدآف ایران" ، بامداد امروز چهارشنبه برای چندمین بار طی هفته های اخیر نیروهای اطلاعاتی و نیروهای بسیجی لباس شخصی با حضور در منزل یکی از درویشان نعمت اللهی گنابادی بنام آقای دشتی دو تن از فرزندان ذکور ایشان به نامهای احسان و سعید را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
لازم به یادآوری است که این اشخاص بدون هیچگونه مجوز رسمی برای چندمین بار پیاپی اقدام به تفتیش منزل این پیروان طریقت تصوف کرده و به طرق مختلف آنها را بازداشت و یا به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار می دهند
منبع:
اینسایدآف ایران

No comments:

Post a Comment