Tuesday, 20 July 2010

ممنوعیت از تحصیل برای دانشجویان شرکت کننده در مراسم شهید کیانوش آسا

اخیرا در دانشگاه علم و صنعت تهران بعد از برگزاری باشکوه مراسم سالگرد شهید کیانوش آسا، دانشجویان شرکت کننده در این مراسم با ممنوعیت از تحصیل تا سقف ۲ ترم مواجه شده اند.یکی از دانشجویان این دانشگاه که به دلیل مسائل امنیتی خواست نامش فاش نشود به دانشجونیوز گفت" بنده دانشجوی دانشگاه علم و صنعت هستم و دو روز قبل، برای بار دوم به کمیته انضباطی احضار شدم و با حکم یک ترم ممنوعیت از تحصیل مواجه شدم و بعد متوجه شدم که این احکام انضباطی برای ۲۰ تا ۳۰ نفر دیگر و تا سقف دو ترم ممنوعیت از تحصیل هم صادر شده است." این دانشجو می افزاید "احکام صادره به خاطر برگذاری مراسکم یادبود کیانوش آسا می باشد‎." لازم به ذکر است که در حکم صادر شده برای این دانشجویان از طرف شورای انضباطی، علت ممنوعیت از تحصیل "اخلال یا ایجاد وقفه در برنامه ها یا نظم دانشگاه و عدم رعایت مقررات دانشگاه" عنوان شده است
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment