Thursday, 1 July 2010

تازه ترین خبرها از دراویش بازداشتی دیروز کاشان

در خبرهای روز گذشته آمد که آقای حسین کاوه نوش آبادی ، مجاز نماز دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهر کاشان به همراه دو تن از دراویش این سلسله از سوی اداره اطلاعات این شهرستان احضار و قریب به 12 ساعت بر خلاف قانون در بازداشت اداره اطلاعات بودند .بنابرگزارشهای دریافتی از خبرنگار سایت مجذوبان نور ، این سه درویش مورد ارعاب و تهدید و فشارهای مأمورین امنیتی قرار گرفتند تا تعهد نمایند که مجالس درویشی در این شهر را تعطیل کنند و در صورت سفر مشایخ و بزرگان سلسله دراویش به شهر کاشان ، مقامات امنیتی را در جریان امر قرار دهند و فعالین مجالس درویشی و توزیع کنندگان اقلام فرهنگی این سلسله را به نهادهای اطلاعاتی معرفی کنند . بنابراین گزارش ؛ همچنین این سه درویش به دلیل وابستگی به مکتب تصوف ، مورد تفتیش عقیده و سوالات عقیدتی قرار گرفته اند
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment