Friday, 9 July 2010

جلوگیری غيرقانوني از بررسی درخواست انتقال و مرخصي جواد علیخانی، دانشجوی زندانی در اهواز

جواد عليخانی، دانشجوی دکترای دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز که دوم خرداد ماه امسال برای گذراندن محکومیت ۳ سال حبس قطعی خود بازداشت و در زندان سپیدار اهواز زندانی شده است با كارشكني قاضي ناظر بر این زندان، از حقوق اولیه قانونی خود محروم شده است.این دانشجو از پیش از انتقال به زندان طی درخواستی خواهان انتقال خود به زندان های استان محل سکونت خود (تهران) شد و پس از ورود وی به زندان نیز شورای طبقه بندی زندانها و قاضی اجرای احکام دادگستری اهواز نیز با درخواست وی موافقت کردند اما قاضی ناظر بر زندان سپیدار اهواز (قناعت کار) به خاطر خصومت شخصی با این دانشجو (به علت فعالیت های انتقادی وی در ۵ سال گذشته در دانشگاه چمران) با کارشکنی مداوم مانع از مطرح شدن درخواست وی در شورای زندان شده است و با فحاشی به این دانشجو وی را تهدید نموده است که مانع از استفاده وی از مرخصی تا پایان دوران حبس وی خواهد شد.

لازم به ذکر است که این فعال دانشجویی دانشگاه چمران اهواز از مهرماه ۸۶ به مدت ۱۱ ماه در همین زندان زندانی بوده است و طبق قانون ۵ ماه دیگر می تواند با استفاده از حق آزادی مشروط از زندان آزاد شود، اما با فشارهای غیرقانونی وارده توسط قاضی قناعت کار بیم آن می رود که این دانشجوی زندانی از این حق قانونی نیز محروم شود. وی هم اکنون تنها زندانی سیاسی زندان سپیدار اهواز است و در بند قاچاقچیان مواد مخدر درشرایط طاقت فرسای زندان سپیدار در گرمای اهواز نگهداری میشود

منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment