Monday, 5 July 2010

وزیرعلوم: تشکل‌های دانشجویی مخالف نظام، حق فعالیت ندارند

کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات وفناوری، تاکید کرد: نگاه کلی ما به تشکل‌های دانشجویی این است که اگر در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت کنند از آنها حمایت کنیم و از این لحاظ میان گرایش‌های سیاسی تفاوتی لحاظ نکنیم مگر اینکه دارای نگرش سیاسی مخالف و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشند و بخواهند ترویج تفکرات ضد اسلام را بکنند. قاعده کلی این است که تشکل‌های موجود دانشجویی دارای مجوز در دانشگاه‌ها قانونی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و ما نیز به نوع دیدگاه‌های تشکل‌های سیاسی حساس نیستیم فقط تاکید داریم در چارچوب مقررات فعالیت کنند

وزیر علوم افزود: تشکل‌های دانشجویی باید نظام یافته حرکت کنند و در قالب برنامه‌ها و استراتژی‌های مشخص خود فعالیت کنند، اگر چشم‌انداز فعالیت بلندمدت و میان‌مدت تشکل‌های دانشجویی روشن باشد امکان حمایت ازآنها نیز تسهیل می‌شود. وی مدعی شد که برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی تشکل‌های دانشجویی را موجب رونق گرفتن رقابت سالم میان آن‌ها و پویایی و نشاط محیط دانشگاه می‌داند و گفت: شوراهای فرهنگی دانشگاه‌ها باید از فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تشکل‌های دانشجویی که در راستای مصالح نظام است حمایت کنند

دانشجو گفت: تشکل‌های دانشجویی در اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود آزادی عمل دارند و ما تنها اجازه ترویج سکولاریسم و فعالیت علیه اسلام و نظام جمهوری اسلامی را در دانشگاه‌ها نمی‌توانیم بدهیم که البته این ممنوعیت خواسته و مطالبه به حق مردم غیور و شریف و قریب به اتفاق دانشگاه‌یان است. وزیر علوم اضافه کرد: تشکل‌های دانشجویی با آزادی کامل جلسات نقد و مناظره در مورد مکاتب مختلف فکری، سیاسی و برنامه‌های جاری در کشور را برگزارکنند و افراد با سلیقه‌های مختلف نگاه‌های خود را برای دانشگاه‌یان عزیز مطرح کنند،در عین حال در این مناظرات در کنار ارائه نظرات و سلیقه‌های فکری متفاوت از اسلام‌شناسان نیز باید استفاده شود تا به صورت صحیح مبانی اسلامی را تبیین کنید

وی تصریح کرد: نباید تشکل‌های دانشجویی را در چند عنوان خاص محدود کنیم بلکه همه تشکل‌هایی که قانون اساسی، اصل ولایت‌فقیه و مقررات نظام جمهوری اسلامی را در عمل قبول دارند می‌توانند فعالیت کنند. این گفته‌ها در حالی است که در چند سال اخیر بساری از تشکل‌های دانشجویی به‌دلیل رویکرد انتقادی منحل شده‌اند. اغلب نشریات منتقد و اصلاح‌طلب دانشجویی توقیف شده‌اند و تعداد زیادی از دانشجویان منتقد نیز با احکام انضباطی مختلف از تحصیل محروم هستند

منبع:جرس

No comments:

Post a Comment