Friday, 9 July 2010

طرحهای شوم سپاه و دستگاههای اطلاعاتی برای از میان برداشتن پیروان مکتب تصوف و درویشی

بیانیۀ مطبوعاتی ؛ طرحهای شوم سپاه و دستگاههای اطلاعاتی برای از میان برداشتن پیروان مکتب تصوف و درویشی در داخل و خارج کشور.با استناد به مطالب اظهار شده توسط "آخوند مدنی" مشهور به "ناشرالاسلام گنابادی" که در دشمنی و کینه توزی طولانی مدت با پیروان مکب تصوف و درویشی بخصوص طریقت نعمت اللهی گنابادی مشهور است ، به نظر میرسد که سرکردگان و دستگاههای امنیتی نظام حاکم در ایران طرحهای شومی را در دست تهیه دارند.
آخوند مدنی در مصاحبه ای که در جوان آنلاین خبرگزاری رسمی سپاه پاسداران – بتاریخ شانزده تیرماه – انتشار یافته می گوید :«پیروان مکتب تصوف و درویشی مانند موشهای خانگی هستند که باید به آنها سمّ مهلک داد و همۀ آنها را از میان برداشت.» عطف به این اظهارات توجه مقامات مسئول دولتها و سازمانهای مدافع حقوق بشر و حقوق اقلیتهای مذهبی را به شرایط بسیار خطرناک که علیه درویشان و پیروان تصوّف مقدمه چینی شده است ، جلب می نمائیم.
با توجّه به اینکه درویشان نعمت اللهی گنابادی در ایران بیش از چهار میلیون هستند و علاوه بر آن پیروان سایر طرایق تصوف در ایران تعدادشان به بیش از بیست میلیون نفر می رسد که در سراسر مناطق کشور حضور دارند ، تشبیه این تعداد بسیار زیاد از هموطنان به موش خانگی و صدور نظر شرعی برای از میان برداشتن آنان اقدام به ارتکاب "جنایت علیه بشریّت" بشمار می رود که در دادگاههای ذی صلاح بین المللی قابل تعقیب و پی گیری است.
همچنین مطالبات مردم ایران از جامعه بین المللی محکوم کردن این قبیل اظهارات خطرآفرین و به تعطیلی کشاندن مراکز وابسته به نظام مُلاها در خارج از ایران است (واکنش دفتر نخست وزیری دانمارک به سخنان محمد جواد لاریجانی در رابطه با توهین به نخست وزیر دانمارک) که کاری جز توطئه و خطرآفرینی برای شهروندان ایرانی و شهروندان این ممالک ندارند.
کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران
جمعه هجده تیرماه یکهزاروسیصد و هشتاد و نه خورشیدی – نه جولای دوهزار و ده میلادی
ارسال شده به :
- سازمان عفو بین الملل
- فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
- پارلمان اروپا
- دبیرکل سازمان ملل متحد
- دیده بان حقوق بشر
- دیگر مجامع و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر

No comments:

Post a Comment