Monday, 12 July 2010

افزایش فشار بر خانواده‌ی بهزاد باقری

خانواده‌ی بهزاد باقری، دانشجوی آزادی‌خواه و برابری‌طلب از سوی نهاد‌های امنیتی تحت فشار شدید قرار دارند.روز چهارشنبه ۱۶ تیر، پدر و مادر بهزاد باقری به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار و پس از بازجویی و اخذ تعهد، آزاد شدند. بازجو‌ها حکم جلب مادر بهزاد باقری را نیز به دلیل «احتمال شرکت در فعالیت‌های بهزاد» و «داشتن عقاید کمونیستی» داشته‌اند.
بهزاد باقری، فعال دانشجویی، در تاریح هشتم خردادماه ۱۳۸۹ در شاهین‌شهر اصفهان بازداشت شد. وی دانشجوی دانشگاه تهران است که در نشریات دانشجویی «خاک» و «طلوع» فعال بود و پیش از این، در جریان بازداشت گسترده دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب در سال ۸۶ بازداشت شده بود. در ماه‌های اخیر فشار بر فعالین دانشجویی اصفهان افزایش یافته است و از جمله‌ی آنان می‌توان به بازداشت بهمن خدادای و فشار بر اشکان شریعتی اشاره کرد
منبع:
کمیته گزارشگران حقوق بشر

No comments:

Post a Comment