Tuesday, 20 July 2010

نامه به حجت الاسلام تسخیری ، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت

روز شنبه بیست و ششم تیرماه مطلبی در خروجی رجانیوز (وابسته به نهادهای اطلاعاتی -امنیتی) منتشر شد که انتشار این مطلب حکایت از طرحهای شوم نهادهای وابسته به قدرت درون حاکمیت علیه پیروان مکاتب تصوف و درویشی در ایران دارد. در حالیکه این روزها به اذعان دولتمردان و مسئولان بمبگذاری اخیر در نواحی جنوبی کشور ناشی از دامن زدن به اختلافات فرقه ای - قومی صورت گرفته؛ افراطیون با سرعت هرچه تمامتر سعی دارند با اقدامات سرکوبگرانه و آشوب طلبانه به مقاصد شوم خود دست یابند؛ به همین منظور "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" با نگارش نامه ای به حجت الاسلام تسخیری دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با توجه به مسئولیت ایشان نکاتی را یادآور شده است.لازم به یادآوری است مطلب منتشر شده در سایت رجانیوز برگرفته از سایت جهان نیوز بود لحظاتی پس از انتشار حذف شد. به گزارش "اینسایدآف ایران" متن نامۀ "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران" به حجت الاسلام تسخیری به قرار زیر است :

حجت الاسلام محمدعلی تسخيری، دبيركل مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی و مجمع جهانی اهل بیت؛

با وقوع حوادث فاجعه بار و فجایع مولمه در نواحی سنی نشین کشور - که از یک طرف منجر به اعتراضات جهانی نسبت به عاملان سنگدل و بیرحم آن شد، و از طرف دیگر نیز به استعفای برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به عدم کفایت و لیاقت دولت در تامین امنیت اجتماعی شهروندان و هموطنان انجامید- بنظر می رسد که با کمال تاسف سرکردگان "سپاه دریدگان" که خواهان برپا کردن منازعات مذهبی و ایجاد تفریق بین المذاهب اسلامی هستند ، تاکنون با موفقیت تمام طرحهای پیچیدۀ شوم خود را به تحقق رسانده، و با ایجاد فضای پر التهاب اختلافات "حیدری - نعمتی" برای جنگهای فرقه ای - قومی زمینه چینی کرده اند.
در تعقیب این خط مشی مهندسی شده است که هر از چندگاه یکبار ،درگوشه و کنار مملکت به مسلمانان شیعه اثنی عشری پیرو طریقت درویشی نیز ایراد می گیرند و بهانه جویی می کنند که دراویش، صوفی اند و صوفیان نیز عموماً سنی اند و سنیان نیز دشمن اهل بیت اند پس نفی و حذف و جرح و قتل دراویش واجب و هدم حسینیه ها و عبادتگاه های آنها لازم و متحّتم است. بدنبال این استدلالات خالی از تعقل، تاکنون حسینیه های دراویش مسلمان ایرانی در شهرهای قم ، اصفهان و بروجرد را تخریب و خانه های درویشها را در چرمهین اصفهان و سایر نقاط ایران ویران و سایر اماکن آنان را در جزیرۀ کیش و بندرگناوه و نقاط مشابه مهر و موم کرده و به دزدیدن بزرگان و هجوم به پیروانشان روی آورده اند. اموری که در سطح بین المللی انعکاسات نامطلوب وسیع ببار آورده و بی آبرویی بسیار به پا کرده است.
اخیراً نیز سایتهای مسلمان ستیز و ضداسلام که بدروغ و نیرنگ خود را زیر ماسک اسلام می پوشانند و بدترین توطئه ها را علیه اسلام روا می دارند ، مانند سایت جوان آنلاین از زبان بیخردان جنون زده ای هموطنان مسلمان معتقد را به علت ارتباط با مرام درویشی به موشهای خانگی تشبیه کرده و دعوت به ازمیان برداشتن عموم آنان کرده اند. سایتهای ضد اسلامی دیگری نیز مانند سایت جهان نیوز ، رجانیوز و خرقه پشمینه بطور زنجیره ای و برنامه ریزی شده سرگرم زمینه چینی برای پیاده کردن ادامه توطئه های خود علیه حسینیه دراویش در شهر کرج می باشند. اموری که با هر بهانه ای که انجام شود بیش از پیش پرده از چهرۀ کریه فاشیسم مذهبی پنهان در پشت این قبیل برنامه ریزی ها بر می دارد.
جناب حجت الاسلام تسخیری؛
شما که هشت سال قبل در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی به کپنهاگ مسافرت کرده و اقدام به تأسیس مرکز فرهنگی – دینی در این شهر نمودید و مراکز مشابهی نیز در شهرهای دیگر کشورهای اسکاندیناوی دایر کردید ، آیا میدانید که امروز مردم این ممالک و دیار ، با کسب اطلاع نسبت به آنچه در ایران بر سر مسلمانان اعم از برادران سنی یا صوفی یا شیعه می آید ، نسبت به خطرات و آسیبهای نهفته در پی تأسیس مراکز وابسته به نهادهای مختلف جمهوری اسلامی به هراس افتاده و از نیروی وحشت و دهشت آنان امواج قوی اجتماعی سربلند کرده که زمینه ساز تعبیر مصداق آیۀ شریفۀ « لاعاصم اليوم من أمر الله » شده است. آیا میدانید که در سطح بین المللی میثاق نانوشته ای بین اکثریت شهروندان ممالک مغرب زمین پیرو مسیحیت و اکثریت مسلمان مهاجر به ممالک مغرب زمین پیرو مذاهب اهل تسنن علیه عموم شیعیان جهان درحال بروز و ظهور است که خالی از گرایشات افراطی برعلیه شیعیان نیست . بارجوع به خبرگزاریهای داخلی مشاهده میکنید که حتی مقامات مسئول جمهوری اسلامی نیز منکر این واقعیت نیستند.

جناب حجت الاسلام تسخیری؛

شما بخوبی نسبت به عواقب پیدایش چنین فضاهای مسمومی نسبت به عالم تشیع در گوشه و کنار دنیا وقوف دارید ، و از خاطر نبرده اید که هنوز مُرکّب فتوای علمای تکفیری وهابی علیه شیعیان خشک نشده است، فتواهایی که عمل به آنها موجب بروز فجایعی است که هموطنان بیگناه مارا قربانی میکند. البته این خونهای به ناحق ریخته شده، هزینه هایی است که مشتی مسلمان نمای اسلام ستیز افراطی به اقلیت شیعه در جهان اسلام تحمیل می کند. آنچه از لوازم مصلحت اندیشی بنظر می رسید تسوید شد ؛ لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم.

کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - شاخه اسکاندیناوی
دوشنبه بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه خورشیدی

No comments:

Post a Comment