Saturday, 10 July 2010

هشدار عفو بین الملل درمورد سرکوب اعضای کمیته دانشجویی دفاع اززندانیان سیاسی

عفوبین الملل باردیگر با انتشار بیانیه ای درمورد سرکوب اعضای "کمیته دانشجوئی دفاع اززندانیان سیاسی" در ایران هشدارداد.این سازمان در سندی که روز گذشته منتشرکرد، به شرح وضعیت " علی بیکس" ، "ناصرفریدی" و"شیوا نظرآهاری" از اعضای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی که پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفتند پرداخت .
عفوبین الملل در این گزارش پس از اشاره به وضعیت حقوقی علی بیکس و ناصح فریدی با تاکید برتداوم مبارزه برای آزادی خانم شیوا نظرآهاری روزنامه نگار، وبلاگ نویس و از مدافعین حقوق بشرو دبیرسابق کمیته دانشجوئی دفاع از رندانیان سیاسی وعقیدتی که در خرداد ماه سال گذشته بازداشت شد نام برده و از او به عنوان یکی از زندانیان عقیدتی یاد می کند که همچنان در بازداشت به سر می برد. خانم شیوا نظرآهاری دراول مهرماه سال هزارو سیصدو هشتادوهشت خورشیدی بعد بازداشتش در بیست و چهار خرداد ماه سال هشتادوهشت به قید وثیقه اززندان اوین آزاد شد، اما درمهرماه همان سال مجدداً بازداشت شد.
عفو بین الملل در آخرین بیانیه خود در رابطه با ایران همچنین به اعتراضات پس ازانتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته اشاره می کند که با خشونت سرکوب شد. درجریان این اعتراضات شماری کشته و هزاران نفر بازداشت شدند ، که بسیاری از آنان برای اخذ "اعترافات" اجباری مورد شکنجه و یا سایر بدرفتاری ها قرار گرفتند. صدها نفر از جمله در "دادگاه های نمایشی گروهی" ناعادلانه محاکمه شدند ، بسیاری از آنان به عنوان زندانیان عقیدتی به زندان های طولانی مدت محکوم شدند ، تعدادی محکوم به مرگ شده و دو نفر نیز اعدام شدند
منبع:
رادیو فرانسه

No comments:

Post a Comment