Friday, 2 July 2010

تهدید پلیس امنیت گناباد به پلمپ محل کسب یک درویش

مأموران اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان گناباد روز گذشته با مراجعه به مغازه یک درویش در بیدخت ، وی را تهدید به پلمپ در صورت استفاده از کلمه "هو 121" نمود. سروان میرزایی از نیروهای اداره اماکن عمومی پلیس امنیت گناباد روز گذشته به محل کسب حسین دهقان از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی در شهرستان بیدخت مراجعه و وی را تهدید نمود در صورتی که علامت " هو 121 " و عکس بزرگان این سلسله را از مغازه خود حذف نکند ، محل مزبور را پلمپ خواهد کرد .این چندمین بار است که پلیس امنیت عمومی در شهرهای مختلف ایران با مراجعه به محل کسب و کار دراویش، مراتب ممنوعیت استفاده از کلمه "هو121" را به آنها اعلام و تهدید به برخورد امنیتی می کنند . این اقدام از سوی نیروی انتظامی در حالی صورت می گیرد که برابر قانون مجازات اسلامی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ، استفاده از علائمی همچون " هو 121 " جرم نیست
منبع:
مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment