Tuesday, 6 July 2010

سلمان سیما با قرار وثیقه ۱۰۰ ملیونی آزاد شد

سلمان سيما عضو سازمان دانش آموختگان ايران و فعال دانشجويي دانشگاه آزاد با قرار وثيقه ۱۰۰ مليوني از زندان اوين آزاد شد.سلمان سيما در روز ۲۲ خرداد سال جاري براي بار دوم بازداشت و به بند دو-الف سپاه منتقل شد و بعد از اعتصاب غذاي چند روزه به بند ۳۵۰ انتقال يافت. سلمان سیما بعد از گذشت ۲۴ روز شامگاه دوشنبه آزاد شد. گفتني است که سلمان سيما دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز مي باشد كه با حكم کمیته انضباطی اين دانشگاه به سه ترم تعليق با احتساب در سنوات و تبعيد محكوم گشته است
منبع:
دانشجونیوز

No comments:

Post a Comment