Tuesday, 16 March 2010

اخراج دو دانشجوی بهایی دیگر از دانشگاه

پرهام فضلعلی دانشجوی ترم هشتم (ترم آخر) رشته مهندسی نرم افزار دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج و نیز پریسا عمادی دانشجوی ترم هشتم (ترم آخر) رشته ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج در تاریخ پانزدهم اسفند سال جاری از ورود به دانشگاه منع شدند
به پرهام فضلعلی و پریسا عمادی، در تاریخ ۲۸ بهمن امسال اعلام شده بود که وضعیت تحصیلیشان به حالت تعلیق در آمده وهیچ علتی هم برای این امر ذکر نشده بود اما این دو دانشجو به دلیل عدم ابلاغ رسمی به صورت مکتوب ونیز روشن نبودن علت به حضور در دانشگاه ادامه دادند تا در تاریخ ۱۵ اسفندماه جاری با ممانعت مامورین امنیتی روبه رو شدند

نامبردگان با مراجعه به سازمان سنجش و ملاقات آقای نور بخش علت را جویا شدند، نوربخش علت را بصورت شفاهی بهائی بودن انها ذکر می کند

این در حالیست که اخیرا محمد جواد لاریجانی رئیس هیات نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر ژنو اظهار داشته بود هیچ فرد بهائی بدلیل بهائی بودن از ورود به دانشگاه منع نشده واز ادامه تحصیل انان جلوگیری نشده است

منبع:رهانا


No comments:

Post a Comment