Tuesday, 16 March 2010

دارنده مدال طلای المپیاد کشوری بازداشت شد

بنا بر اخبار رسیده عبدالله یوسف زادگان برنده مدال طلای المپیاد ادبی سال ۸۰ و از دانشجویان ممتاز حقوق دانشگاه شهید بهشتی دیروز صبح در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد

کامپیوتر، کتاب ها و موبایل این دانشجو نیز توقیف شده است. وی در تماس کوتاهی که شب گذشته با خانواده خود داشته خبر از انتقال خود به زندان مشهد داده است.او دلیل مشخصی برای این انتقال ذکر نکرده است

یوسف زادگان که در میان دوستان خود به چهره ای فرهنگی شهرت دارد تاکنون در هیچ حزب سیاسی ای عضویت نداشته و در طول ماه های اخیر صرفا به تحصیل مشغول بوده است. یوسف زادگان در حال حاضر دانشجوی مقطع فوق لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه علامه است

منبع: کلمه

. .

No comments:

Post a Comment