Monday, 22 March 2010

آزادی مهدی کلاری با وثیقه سنگین

مهدی کلاری، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف، که در روز شانزده آذرماه پس از خارج شدن از دانشگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه سنگین سیصد میلیون تومان به مرخصی آمد

مهدی کلاری یک روز قبل از تحویل سال،با این قرار سنگین که به سختی توسط خانواده وی که سه ماه دوری و فراق فرزند بیگناه خود را تحمل کرده بودند، تهیه گردید به مرخصی آمد

این دانشجوی نخبه دانشگاه شریف به اتهام توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی در دادگاه بدوی به سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده است و دادگاه تجدید نظر وی علی رغم ارایه لایحه تجدید نظر تشکیل نگردیده است

خانواده مهدی و خود وی این اتهامات را نپذیرفته اند و علی رغم نامه استشهادی دوستان و اساتید وی مبنی بر بیگناهی وی، وی همچنان بلاتکلیف به سر می برد

منبع:جرس

No comments:

Post a Comment