Sunday, 21 March 2010

ده روز بی خبری از ميترا عالی، دانشجوی ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه شريف


ميترا عالی رتبه ۷ کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷ رشته مهندسی پزشکی و دانشجوی دانشگاه شريف، روز ۱۹ اسفند برای پس گرفتن وسايل خود به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات مراجعه نموده و از آن تاريخ هيچ خبری از وی در دست نيست

اين دانشجو در سال ۸۸ دو بار ديگر نيز با هجوم مأموران به منزلش بازداشت شده بود. وی يک بار در ۲۴ خرداد ماه پس از ۲۴ ساعت آزاد شد و مجدداً در ۲۱ بهمن بازداشت و بعد از گذراندن ۵ روز در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ روز ۲۶ بهمن ماه پس از دفاع از اتهامات خود در حضور بازپرس به دستور وی با قرار کفالت آزاد شد

پس از گذشت چند هفته از آزادی اين دانشجوی ممتاز، طی تماسی از وی خواسته شد ۱۹ اسفند برای پس گرفتن وسايل شخصی خود به دفتر پيگيری وزارت اطلاعات در خيابان مظفر مراجعه کند که پس از مراجعه تا کنون هيچ خبری از وی در دست نيست و تماسی نيز با خانواده خود نداشته است. در مراجعات مکرر خانواده وی به دادگاه انقلاب و دادستانی نيز مسئولين ذيربط از پاسخگويی خودداری می کنند

با تداوم بازداشت کوهيار گودرزی و مهدی کلاری و بازداشت ميترا عالی هم اکنون درسال جديد سه دانشجوی دانشگاه شريف در بازداشت نيرو های امنيتی به سر می برند

منبع:رهانا

.

No comments:

Post a Comment