Tuesday, 16 March 2010

دومین ماه بازداشت حسین رونقی، فعال دانشجویی

حسین رونقی، فعال دانشجویی دانشگاه اراک، از حدود ۲ ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد

وی زیر فشارهای سنگین بازجویان برای پذیرش اتهامات واهی قرار دارد و ماموران امنیتی، در پی پرونده سازی برای او و تعدادی دیگر از فعالان حقوق بشر بازداشتی هستند

منبع:رهانا

No comments:

Post a Comment