Saturday, 13 March 2010

آخرین اخبار دراویش گنابادی درسروستان فارسمجلس درویشی شبهای جمعه طبق معمول ، در سروستان فارس بدون هیچ درگیری برگزار گردید

پنج شنبه شب (20 اسفند ماه )مجلس درویشی شب های جمعه در سروستان فارس با شکوه و بدون هیچگونه درگیری برگزار گردید. تعداد 40 تا 50 تن از نیروهای امنیتی - انتظامی و لباس شخصی روبروی منزل آقای رحمانی (محل اجتماع دراویش برای برگزاری مجالس عبادی) اجتماع ، که با ختم جلسه به تدریج محل را ترک نمودند .

روز سه شنبه شهرداری سروستان با ارسال نامه ای به آقای رحمانی در خصوص تغییر کاربری منزل مسکونی خود به آموزشی ،از وی خواسته است که به شهرداری مراجعه نماید. اهالی محل و همسایه ها نیز با تنظیم دو استشهادیه خلاف واقع بودن اخطاریه تنظیمی شهرداری را متذکر شده اند.

رایزنیهای خبر نگار مجذوبان نور در سروستان حکایت از آن دارد که صبح روز پنجشنبه ،جلسه ای با حضور مسئولین در دفتر امام جمعه سروستان تشکیل و کلیه مقامات امنیتی ،انتظامی و قضایی این شهرستان خواستار بر خورد جدی با دراویش گنابادی شدند.

منبع: سایت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment