Tuesday, 9 March 2010

محكوميت قطعي يكي از دراويش گنابادی در كرج


شعبه 80 دادگاههاي تجديدنظر استان تهران ، حكم محكوميت مرتضي سپندار ، از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي به پرداخت ديه و جزاي نقدي را تأييد كرد

به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ مرتضی سپندار به همراه سه تن ديگر از دراويش به نامهاي امین صفاری، سیاوش ساکی و هادی اباذری روز پنج شنبه 11 مهر ماه 87 مقابل حسینیه دراویش در شهر کرج دستگیر و با دستور شفاهی علی فرهادی دادستان كرج و سرهنگ اصلانی فرماندهی نیروی انتظامی این شهرستان به مدت 4 روز در سلولهای انفرادی بند 6 زندان رجایی شهر( بازداشتگاه تحت نظارت اداره کل اطلاعات غرب استان تهران ) بازداشت شدند .

براساس این گزارش ؛ این چهار درویش گنابادی با شكايت 4 تن از اعضاي موسسه فرهنگي نورمعرفت و حوزه علميه امام جعفر صادق (ع) و پايگاه بسيج شهر كرج ، تحت عناوین اتهامی اخلال در نظم عمومی ، توهین و ضرب و شتم در شعبه 2 بازپرسي دادسرای عمومی و انقلاب کرج مورد بازجویی قرار گرفته و با کیفر خواست صادره از دادسرا ، از سوي شعبه 112 دادگاه جزایی كرج به پرداخت ديه و جزاي نقدي محكوم شدند .

پرونده آقاي امين صفاري به دليل صغر سن به دادگاههاي اطفال ارسال و وي به پرداخت 250 هزار تومان جزاي نقدي محكوم شد و ساير متهمين نيز در شعبه 112 جزايي ، از اتهام اخلال در نظم عمومي تبرئه ولي مرتضي سپندار و هادي اباذري از بابت اتهام توهين و ضرب و جرح ، به پرداخت ديه و جزاي نقدي محكوم شدند .

اين گزارش در ادامه مي افزايد ؛ هيچ دليل و مدرك قانوني دال بر محرز بودن اتهامات انتسابي در پرونده وجود ندارد و صرفاً صورتجلسات اداره اطلاعات و نيروي انتظامي كه با انگيزه دفاع از موقعيت شكات و مخالفت با تصوف تنظيم شده ، مبناي صدور اين احكام قرار گرفته است و نگهداري دراويش در سلولهاي انفرادي بند 6 زندان گوهردشت ، اين موضوع را به اثبات مي رساند .

منبع:سايت مجذوبان نور

No comments:

Post a Comment