Monday, 22 March 2010

لغو مرخصی نوروزی یک دانشجوی زندانی بدلیل عدم همکاری با وزارت اطلاعات

سینا گلچین دانشجوی جوانی که برای گذراندن مرخصی نوروزی با وثیقه ای بسیار سنگین از زندان آزاد شده بود، بدلیل عدم موافقت با وزارت اطلاعات برای اعترافِ رادیویی و عدم همکاری با ماموران امنیتی در امور خارج از زندان و دوران مرخصی، مجددا به زندان فرا خوانده و به بازداشتگاه منتقل شد

به گزارش منابع آگاه خبری، این دانشجوی بیست سالۀ رشتۀ مهندسی عمران، بعد از حوادث عاشورای امسال بازداشت و ابتدائا با کیفرخواستِ "محاربه" و حکم اعدام روبرو شد و سپس با ادعای مقامات قضائی مبنی بر اینکه "رأفت اسلامی" شامل حالِ وی شده، به هشت سال حبس تعزیری محکوم گردید

اتهامات وارده به این دانشجوی جوان، با توجه به کیفرخواست دادستان "اجتماع و تبانی در جهت طرح براندازی نرم"، "توهین به رهبری از طریق تنظیم و امضای شکواییه" و ارتباط و خبررسانی به رسانه های معاند، یعنی محسن سازگارا و علیرضا نوری زاده" اعلام شده بود که در مورد آخر هیچ سند و مدرکی از سوی بازجویان و کارشناس پرونده ارائه نگردید. این منبع خبری همچنین خاطرنشان می سازد "دستگیری سینا به دنبال بازداشت دو نفر از دوستان او در روز عاشورا بود که وی سه هفته در بندهای انفرادی زندان اوین مورد بازجویی قرار گرفته و به صورت مداوم قول آزادی به شرط همکاری کامل به وی داده می شد

در تمام این مدت خانواده وی از طریق کارشناس پرونده (بازجوی مستقیم) با او امکان ارتباط داشتند و وعده های مختلفِ بازجوی پرونده، مانع هر گونه ارتباط خانواده با رسانه ها می شد

منبع فوق الذکر در ادامه افزود "سینا در هفتم بهمن ماه در تفهیم اتهام نهایی با کیفر خواست محاربه و مفسد فی الارض مواجه شد و با تهدید و وعده های فراوان به وی ابلاغ کردند که باید اقرار کند که هدف اصلی او براندازی نرم بوده ، در غیر این صورت افساد فی الارض و حکم اعدام صادر خواهد شد و حتی تبعید و حبس را نیز اضافه می کنند." بر اساس همین گزارش آنچه در دادگاه علنی روز دهم بهمن ماه رخ داد و سینا گلچین به عنوان متهم ردیف اول یا پرونده اول "به کارهای ناکرده اقرار و خود را متهم و محکوم کرد"، حاصل تمام موارد فوق و فشارها، تهدیدات و وعده های کارشناس پرونده بود، تا در نهایت وی به هشت سال حبس محکوم شود

در همین رابطه منبع خبری فوق الذکر خاطرنشان کرد "سینا نهایتا با وثیقه ای ۸۰۰ میلیون تومانی برای ده روز مرخصی از زندان آزاد شد و در این مدت مجددا از طرف وزارت اطلاعات تحت فشار برای اقرار مجدد به کارهای نکرده در رادیو و همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفت و چون این درخواست از طرف سینا گلچین پذیرفته نشد، به وی دستور داده شد که مجددا خود را به زندان معرفی کند. اکنون وی در زندان اوین به سر می برد و تلاش های خانواده برای گرفتن مرخصی مجدد از قاضیِ دادگاه انقلاب، بدون نتیجه است و تمام اقدامات در مورد پروندۀ وی، منوط به دستور کارشناس اطلاعاتی پرونده است

منبع: جرس

No comments:

Post a Comment