Tuesday, 2 March 2010

بیانیۀ کمیتۀ جهانی حمایت از درویشان و دانشجویان ایران ؛ طرح مطالبات پیروان «مکتب عرفان و تصوّف» از دستگاه حاکمه

طرح مطالبات پیروان «مکتب عرفان و تصوّف» از دستگاه حاکمه

بیانیۀ کمیتۀ جهانی حمایت از درویشان و دانشجویان ایران ؛


در راستای محدودیتهای اعمال شده طی سالیان اخیر خصوصاً پنجساله دوران ریاست محمود احمدی نژاد بر مسند قوۀ مجریه ، حقوق شیعیان پیرو طریقت تصوف و مکتب عرفانی گنابادی مورد تضییع واقع شده و دامنۀ تهاجمات و تعرضات نیروهای خودسر تنها به تهدید و ایراد اتهامات واهی و گسترش شایعات با انتشار سازمان یافته کتبی در رد عرفان و تصوف با حمایت دولت ، شوراهای تأمین استان و استانداری ها و دفاتر وزارت اطلاعات شهرها و استانها خلاصه نشده بلکه با بسیج اراذل و اوباش و هزینه کردن مبالغ نجومی از بیت المال مسلمانان برایا جیرکردن مزدوران لباس شخصی و سوء استفاد هاز وسایل شهرداریهااقدام به تخریب حسینیه های این شیعیان حقه اثنی عشری در شهرهای قم و بروجرد و چرمهین اصفهان (منزل مسکونی یکی از برادران شیعه) ، تخته پولاد اصفهان ، پلمپ حسینیه در کیش و اعمال فشار برای تخریب سایر حسینیه ها در شهرهای مختلف ایران گردیده است.

کسانی که امروز در ایران در رأس قدرت قرار دارند ، پیروان فرقه ای ناشناس هستند که قبلۀ عبادتشان مقوله ای مجهول و ضداسلامی به اسم "هنیسا" است .

افراطیون دامنۀ تهاجماتشان را به تخریب اماکن برادران مسلمان ختم ننموده و در عرصه فرهنگ و جغرافیای میهنی نیز دست درازی می نمایند. کسانیکه امروز قادرند قطعه ای از خاک ایران (بیدخت - گناباد) را از صحنۀ جغرافیای کتب پارسی حذف نمایند ، قادر به حفظ کیان و مرزهای جغرافیای ایران نخواهند بود.

«کمیتۀ جهانی دفاع از حقوق درویشان و دانشجویان ایران ضمن محکومیت چنین اقداماتی : از یک سو ، با جدیت تمام خواستار پایان بخشیدن به اقدامات مخرب این افراطیون فرقه گرا است و از سوی دیگر این کمیته از صاحبان قدرت در ایران می خواهد که پیش از آنکه زمان برای جبران خسارات مادی ، معنوی و عاطفی در قبال اجحافات صورت گرفته نسبت به تضییع حقوق برادران شیعه اثنی عشری از کف برود ، ضمن دلجویی از پیروان این طریقت در صدد جبران خسارات برآمده و برای جلوگیری از ادامۀ طرح مطالبات در مجامع بین المللی و حقوق بشری بطور گسترده ، به بخشی از مطالبات حقۀ کسانیکه مورد ظلم دستگاه حاکمه قرار گرفته اند ، جامه عمل بپوشانید.

بخشی از مطالبات برادران مکتب عرفان و درویشی که طی سالهای اخیر بدست گزارشگران کمیتۀ جهانی حمایت از درویشان و دانشجویان ایران رسیده است به قرار زیر است :

۱ - جبران خسارت و غرامت جسمی ، عاطفی و مالی به درویشان و خانواده های درویشان که در جریان حملات بی رحمانۀ اراذل و اوباش لباس شخصی مصدوم ، مجروح و یا احیاناً دچار نقص عضو شده اند؛

٢ - صدور مجوز ساخت مجدد ساختمان جهت تجدید بنای حسینیه های تخریب شده توسط نیروهای خودسر حاکمیت در شهرهای قم و بروجرد و کیش و تخته پولاد اصفهان و چرمهین اصفهان و ... بر روی زمینهای موقوفۀ متعلق به سلسله نعمت اللهی گنابادی؛

٣ - پرداخت هزینه و غرامت برای تجدید بنای حسینیه های فوق الذکر توسط مقامات مسئول شورای تأمین استانها ؛

۴ - رفع ممنوعیت از دفن اموات در قبرستان گناباد ؛

۵ - ذکر مجدد نام بیدخت گناباد در نقشه های جغرافیایی و کتب درسی ؛

۶- رفع تبعیض اجتماعی از درویشان و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی آنان در عرصه های اجتماعی از آنجمله حق اشتغال در اماکن دولتی و حق تحصیل در مدارس و دانشگاه ها ؛

۷- صدور مجوز توسعۀ مزار سلطانی و افزودن فضای زائر سرا ؛

۸ - رفع حکم محرومیت تداوم فعالیت وکلای درویشان نعمت اللهی گنابادی و صدور مجدد پروانۀ وکالتشان ؛

۹ - ممانعت از ادامۀ فعالیت مخرب سایتها و وبلاگهای هتّاک و شایعه پراکن علیه مکتب عرفان و درویشی علی الخصوص طریقت گنابادی که با بودجه های دولتی تأمین میشوند؛

۱۰ - رفع هرگونه محدودیت تردّد بزرگان طریقت گنابادی به شهرهای مختلف کشور خصوصاً رفع ممنوعیت و محدودیت ظالمانۀ مسافرت و تردّد قطب سلسله نعمت اللهی گنابادی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده به زادگاهشان در شهر بیدخت گناباد ؛کمیتۀ جهانی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران

بروکسل ، واشنگتن و تورنتو

سه شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸

٢ مارس ٢۰۱۰رونوشت :

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران بدون مرز

سازمان جهانی حقوق بشر

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

کمیته گزارشگران حقوق بشر

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

دیده بان حقوق بشر

No comments:

Post a Comment