Saturday, 6 March 2010

صدور حکم انضباطی برای 7 دانشجوی دانشگاه آزاد زاهدان


کمیته انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان پس از احضار 8 نفر از دانشجویان این دانشگاه، برای 7 نفر از آنها احکام انضباطی مختلفی صادر کرد.

کمیته انضباطی 4 نفر از این دانشجویان را به یک ترم محرومیت از تحصیل بدون احتساب سنوات و 3 نفر دیگر را به توبیخ کتبی محکوم کرده است.

لازم به ذکر است که اتهامات وارده به این دانشجویان شرکت در تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان پس از انتخابات ریاست جمهوری بوده است
منبع:
خبرگزاری هرانا

No comments:

Post a Comment