Tuesday, 9 March 2010

تهدید دراویش از سوی نیروهای امنیتی و لباس شخصی


ماموران اداره اطلاعات و فرمانداری سروستان فارس خودسرانه و بدون مجوز قانونی مانع مسافرت و اقامت جناب آقای خواجه گراشی از مشایخ سلسله نعمت اللهی گنابادی در این منطقه شدند.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ،روز گذشته در سروستان فارس ماموران اداره اطلاعات و فرمانداری این منطقه در تماس تلفنی و با تهدید از آقای رحمانی میزبان جناب آقای خواجه گراشی (وفاعلی) از مشایخ سلسله نعمت الهی گنابادی می خواهند که ایشان را مجبور به ترک سروستان نمایند

آقای رحمانی در پاسخ دلیل قانونی این امر را خواسته و به آنها تذکر می دهد که بایستی از طریق قانونی اقدام نمایند و نمی توانند به زور مهمان وی را مجبور به خروچ از این محل نمایند .

در ادامه این گزارش آمده است ، امروز دوشنبه 17 اسفند ماه پس از خروج آقای خواجه گراشی از سروستان ، نیروهای لباس شخصی در جلو منزل آقای رحمانی اقدام به دادن شعار علیه تصوف نموده و سپس به منزل امام جمعه مراجعه و از او می خواهند که با دراویش منطقه برخورد نماید .

منبع: سایت مجذوبان نور


No comments:

Post a Comment