Monday, 1 March 2010

بهانه تازه برای سرکوب دراویش


سایت حکومتی صراط نیوزدر خبری دراویش گنابادی را متهم به همکاری با سازمان سیا کرد و آنان را جنایتکار خواند. مطلب این سایت در زیر می اید:
در فتنه ها و جنایات اخیر دراویش نقش عمده بازی کرده اند. دراویش فرقه گنابادی خرم آباد طی چندین مرحله به کمیته کودتا کمکهای مالی کلان نموده اند. این کمکها که تحت عنوان "عشریه" به موسوی و کروبی تحویل داده شده است احتمالا صرف بخشی از سازماندهی کودتای ناکام خرداد و تیر 88 شده است. این مبالغ به صورت نقدی و داخل پاکت تحویل واسطه های سران کودتا شده است. زنان وابسته به این فرقه نیز مقادیر معتنابهی طلا و جواهرات ارسال کرده اند. دستور حمایت از کودتا گران را نورعلی تابنده (از عناصر مورد حمایت سیا) صادر کرده است

منبع: در داخل ایران

No comments:

Post a Comment