Tuesday, 9 March 2010

بیانیه مطبوعاتی؛اعتراض به فشارهای فزاینده واعمال محدودیتهای گوناگون علیه پیروان طرایق درویشی درایران


فعالان "کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران" به منظور اعتراض به فشارهای فزاینده و اعمال محدودیتهای گوناگون علیه پیروان طرایق درویشی در ایران - و بخصوص تعطیل مجدد حسینیه پیروان طریقت گنابادی در جزیره کیش مورخ پانزدهم اسفندماه جاری - اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی همراه با شعار دادن و افشاگری های گسترده در خیابانهای مرکزی شهر استکهلم پایتخت سوئد کردند. سرمای فوق العاده زیاد هوا، مانع از پیوستن عده بسیار زیادی از عابران و علاقمندان به دفاع از مبانی اساسی حقوق شهروندی نشد تا با حضور و حمایت خود از این حلقه گرم و پرحرارت پیام جهانیان را به گوش سرکوبگران دستگاه های حاکمه در ایران برسانند تا با دست کشیدن از رفتارهای سوء و ناهنجار خود بیش از این ، موج انزجار افکار عمومی مردم کشورهای مختلف جهان را علیه خود دامن نزنند

کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان ایران در نظر دارد تا به طور مستمر و مداوم در پایتختها و شهرهای بزرگ کشورهای اروپا، آمریکا و کانادا به این اکسیونها تا لحظه اعاده حقوق پایمال شده پیروان طرایق درویشی در ایران ادامه دهد.

No comments:

Post a Comment