Friday, 8 October 2010

گفتگوی رادیو فردا با یکی از اعضا کمیتۀبین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران - لندن

گفتگوی تلفنی رادیو فردا با یکی از فعالان و بنیانگذاران "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران " ؛ گروه نوبنیادی که برای حقوق بشر دانشجویان و درویشان در ایران فعالیت می کند (کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران) روز شنبه دوم اکتبر در یکی از میادین لندن برنامه ای را برای اطلاعرسانی از وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرده است؛

خانم شهران طبری (از رادیو فردا) با زارا نورانی یکی از فعالان و بنیانگذاران این گروه مصاحبه ای داشته که با هم می خوانیم

خانم شهران طبری (رادیو فردا) : "کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران " که حدود دو سال است از تأسیس آن می گذرد یکی از تازه ترین سازمانهای حقوق بشر در خارج از ایران است که هدفش آگاه کردن مردم جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران است

یکی از برنامه های این گروه "چهره ای برای آزادی در ایران" نام دارد و کارش آنست که هر از چندی در یکی از میادین یا مناطق پر رفت و آمد جهان نمایشی برگزار می کند و عکسهای زندانیان سیاسی را در معرض تماشا گذاشته از عابرین می خواهد تا اجازه دهند از آنان عکسی همراه با عکس زندانیان سیاسی بگیرند

این هفته " کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران " با پشتیبانی سازمان "عفو بین الملل" در میدان ترافالگار شهر لندن برنامه داشت

زارا نورانی یکی از بنیانگذاران این گروه و سازمان دهندگان برنامه از میدان ترافالگار لندن در مصاحبه ای با رادیو فردا می گوید : در این میدان (ترافالگار) عموم عابرین ، جهانگردان و توریستهای از سراسر دنیا از این محل عبور می کنند ، هدف ما آگاهسازی مردم دنیا است خصوصاً جهانگردانی که به لندن سفر می کنند ، یکی از کارهایی که انجام داده ایم چاپ کارت پستالهایی است با تصاویر آکسیون های قبلی " کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران " که می توانند این کارت پستالها را برای خانواده دوستان خود به اقصی نقاط دنیا بفرستند

این اتفاقی است که در لندن افتاده و با استقبال روبرو شده است ؛ نمایش خیابانی بخاطر مردم ایران در این محل برگزار می شود ، که در این نمایشها تصاویری از زندانیان سیاسی در ایران به نمایش گذاشته شده ، تصاویری است که سازمان عفو بین الملل در اختیار ما قرار داده دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران

خانم شهران طبری (رادیو فردا) : شما این برنامه ها را هر پنج هفته یکبار اجرا می کنید؛ این بار چندمی است که در این میدان جمع شده اید؟

زارا نورانی (یکی از فعالان و بنیانگذاران" کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران") : تجمع در میدان ترافالگار که در قالب نمایش خیابانی باشد برای سومین بار است که در این میدان به اجرا در می آید (نمایش خیابانی سنگسار ، نمایش خیابانی اعدام ، نمایش خیابانی سپاهیان ضحاک) اما بطور اعمّ برای چهارمین بار است که در این محل تجمع برگزار کرده ایم

خانم شهران طبری (رادیو فردا) : شما از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۶ بعد از ظهر در اینجا اجتماع کرده اید و این برنامه را اجرا کرده اید، فکر می کنید در مجموع چند نفر برنامه شما را تماشا می کنند ؟

زارا نورانی (یکی از فعالان و بنیانگذاران" کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران") : در داخل میدان با جمعیتی که من بینم ، بیشتر از هزاران نفر شاهد «نمایش خیابانی سپاهیان ضحاک» بوده اند؛ چون اینجا میدانی است که اکثراً جهانگردان و شهروندان از آن عبور می کنند و ما هر بار بطور متوسط از ۴۵۰ الی ۵۰۰ تن از داوطلبان (بمنظور همدلی و همدردی با مردم ایران) عکس می گیریم ، اینطور که بچشم می خورد طی روز هزاران نفر از این میدان عبور می کنند و برنامه ما را می بینند

خانم شهران طبری (رادیو فردا) : آیا به برنامه شما توجه دارند؟

زارا نورانی (یکی از فعالان و بنیانگذاران" کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران") : بله ، بالن هایی را در اینجا نصب کرده ایم در عین حال عکسهایی از رخدادهای ایران و موارد عدیدۀ نقض حقوق بشر در ایران را به معرض نمایش گذاشته ایم که با استقبال مواجه شده ، می آیند و می بینند ، محلی که ما برنامه را برگزار می کنیم نقطه ای است که عابران برای رفت و آمد مجبور به عبور از آن هستند به همین منظور بطور قطع و یقین شاهد نمایش خیابانی «سپاهیان ضحاک» و تصاویر زندانیان سیاسی در ایران هستند

منبع: اینساید آف ایران

No comments:

Post a Comment